Rolnicy stanowią grupę zawodową, która obok górników czy budowlańców, jest najbardziej narażona na szkody. Jak pokazują statystyki, które prowadzi KRUS, tylko w pierwszym kwartale 2016 roku doszło do 4 659 wypadków na roli. ...

Banki mogą udzielać kredyty tylko do wysokości wartości gruntu – to za mało na inwestycje. ...

Realizacja rozporządzeń unijnych i polskich ma wpłynąć na bezpieczeństwo zdrowia publicznego i zapewnić eliminację z żywności niebezpiecznych czynników chorobotwórczych. ...

Od 1 marca 2010 r. kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych oraz kwoty dodatków przysługujących do tych świadczeń, przyznanych do dnia 28 lutego 2010 r., zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) i wynoszącym 104,62 ...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej ustawą, właściwe jednostki organizacyjne KRUS, jako płatnicy, obowiązane są pobierać, co miesiąc, zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent. ...

Mając na uwadze, zbliżające się święta oraz fakt, iż w okresie przedświątecznym zwiększa się sprzedaż żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej, Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje. ...

Od 1 grudnia br. zmienia się kwota zasiłku pogrzebowego. Od 1 grudnia 2009 r. zasiłek pogrzebowy będzie ustalany od kwoty 3.113,86 zł, co oznacza jego zwiększenie o 64,76 zł. ...

Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiada spadek nakładów na świadczenia zdrowotne w 2010 roku. W porównaniu z bieżącym rokiem mają być niższe o ponad 1,5 mld zł, a powodem tego będą – wg prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza – mniejsze od spodziewanych przez Fundusz wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. ...

Budynki w gospodarstwach rolnych objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem budynków mieszkalnych i gospodarczych, które zapewnia ochronę m.in. w razie huraganu, ognia czy powodzi. W przypadku strat wyrządzonych przez żywioł i rozmaite zdarzenia losowe PZU zwraca właścicielom wartość zniszczonego mienia. ...

Obowiązkowe dotowane ubezpieczenia upraw stają się lokomotywą rozwoju ubezpieczeń rolnych. Zainteresowanie tego typu ubezpieczeniami rośnie z każdym rokiem. W 2007 r. zawarto 21 tys. umów z tytułu obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw, a rok później 54 tys. W pierwszej połowie tego roku PZU odnotował już ponad 50 tys. tych umów. ...

Jeszcze tylko przez kilka najbliższych tygodni rolnicy będą mogli ubezpieczyć swoje uprawy i zwierzęta z możliwością uzyskania dotacji do składki. 18 listopada br. kończy się jesienny okres ubezpieczeń. Rolnicy decydujący się na wybór dotowanego ubezpieczenia upraw lub zwierząt gospodarskich w PZU zapłacą tylko połowę składki. ...

W przyszłym roku wzrosną niektóre ubezpieczenia upraw dotowanych przez państwo. Podwyżki będą dotyczyć polis od klęski suszy na terenach gdzie jest kiepska jakość gleb, a tym samym skutki tego kataklizmu najbardziej odczuwalne. Łączna kwota ubezpieczeń przekroczyła już 3 miliardy 450 milionów złotych. ...

Z dniem 1 października 2009 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 667). Kasa omawia istotne zmiany dotyczące podlegania temu ubezpieczeniu i wymiaru składek. ...

Od dnia 1 października 2009 r. obowiązuje Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą (Dz. U. z 2009r. Nr 133, poz. 1095) oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą (Dz. U. z 2009 r. Nr 133, poz. 1097) podpisane w dniu 2 kwietnia 2008 r. w Warszawie. ...

Wypowiedzenie umów dzierżawy gruntów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych i przeznaczenie 30 proc. ziemi do sprzedaży dla rolników – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke uważa, że przepisy dot. umów dzierżawnych wzbudzają wiele kontrowersji. ...