Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na roli?

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na roli?

Rolnicy stanowią grupę zawodową, która obok górników czy budowlańców, jest najbardziej narażona na szkody. Jak pokazują statystyki, które prowadzi KRUS, tylko w pierwszym kwartale 2016 roku doszło do 4 659 wypadków na roli.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to dokument, w którym należy szukać odpowiedzi na pytania związane z kwestią odpowiedzialności cywilnej rolnika. Każdy jest zobowiązany do tego, aby wykupić ubezpieczenie OC z tytuły posiadania gospodarstwa rolnego. Warto wiedzieć, że jest nim objęty zarówno rolnik, jak również osoby, które pracują w gospodarstwie rolnym. Pamiętajmy o tym, że mówiąc o pracownikach, mamy na myśli zarówno osoby, które zamieszkują dane gospodarstwo, jak i te, które świadczą pomoc oraz wykonują prace na zlecenie rolnika.

Odszkodowanie za wypadek na roli – należne świadczenia

 

Jeśli ulegliśmy wypadkowi wówczas, gdy wykonywaliśmy pracę na roli, mamy prawo do tego, aby starać się o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika. Rekompensatę otrzymamy wówczas, gdy udowodnimy, że do zdarzenia doszło z winy rolnika, bądź też z powodu jego zaniedbania. Powinniśmy więc sporządzić notatkę, która szczegółowo opisuje wydarzenie i prosić osobę pokrzywdzoną o jej podpisanie. Podpis musi złożyć też sprawca wypadku. Jeśli mamy świadków zdarzenia, warto, żeby oni także pozostawili swoje dane kontaktowe.

Odszkodowanie należy się także wówczas, gdy szkody dozna sam rolnik z winy osoby pracującej w gospodarstwie. Towarzystwo ubezpieczeniowe również wypłaci odszkodowanie, lecz będzie ono obejmowało jedynie roszczenia związanie z uszkodzeniem ciała. Poszkodowany rolnik może starać się o wypłatę zadośćuczynienia czy zwrot kosztów leczenia. Podczas składania wniosku o wypłatę odszkodowania niezbędna będzie dokumentacja medyczna przedstawiająca proces leczenia. Warto również zachować wszelkie rachunki, które udokumentują poniesione przez nas dodatkowe koszty, takie jak na przykład zakup leków, rehabilitacja czy dojazd do placówek medycznych. Taka dokumentacja pozwoli na uzyskanie odszkodowania adekwatnego do poniesionych strat.

Odszkodowanie za wypadek na roli – odmowa wypłaty

Możemy nie otrzymać odszkodowania wówczas, gdy poniesione szkody nie będą miały związku bezpośredniego z prowadzeniem gospodarstwa, bądź wypadek został spowodowany przez osoby trzecie.

materiały prasowe