Informacja o zmianie kwoty zasiłku pogrzebowego

Od 1 grudnia br. zmienia się kwota zasiłku pogrzebowego. Od 1 grudnia 2009 r. zasiłek pogrzebowy będzie ustalany od kwoty 3.113,86 zł, co oznacza jego zwiększenie o 64,76 zł.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, za którą zostały poniesione koszty pogrzebu. Zatem, od 1 grudnia br. Kasa będzie wypłacała zasiłek pogrzebowy w kwocie 6.227,72 zł, za koszt pogrzebu ubezpieczonego rolnika (domownika), emeryta lub rencisty. Nowa wysokość zasiłku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistniałych po 31 listopada 2009 r.

Od 1 grudnia br. zmieniają się również kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent rolnych. Kwoty przychodu równe 30%, 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będą wynosić odpowiednio: 934,20 zł, 2.179,70 zł oraz 4.048,10 zł.