Pełne odszkodowanie za połowę składki

Jeszcze tylko przez kilka najbliższych tygodni rolnicy będą mogli ubezpieczyć swoje uprawy i zwierzęta z możliwością uzyskania dotacji do składki. 18 listopada br. kończy się jesienny okres ubezpieczeń. Rolnicy decydujący się na wybór dotowanego ubezpieczenia upraw lub zwierząt gospodarskich w PZU zapłacą tylko połowę składki.

Pozostałą część pokryje budżet państwa. Z takiego przywileju rolnicy mogą korzystać od 3 lat. W ubiegłym roku w sezonie jesiennym zrobiło tak 43 tys. rolników. Od 1 września br. umowę ubezpieczenia dotowanego zawarło kilka tys. rolników, jednak szczyt jesiennego sezonu ubezpieczania upraw dopiero przed nami.

Ubezpieczenie upraw z dotacją państwową chroni przed trudno przewidywalnymi skutkami anomalii atmosferycznych. Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają uprawy: zbóż, kukurydzy, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, truskawek, drzew i krzewów owocowych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych. Rolnik zobowiązany jest ubezpieczać uprawy od co najmniej jednego z następujących zdarzeń: gradobicia, powodzi, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych lub suszy.Dotacje do składki obejmują również ryzyko huraganu, deszczu nawalnego, piorunu, obsunięcia się ziemi czy lawiny. Należy pamiętać, że ubezpieczony jest plon główny upraw, czyli na przykład ubezpieczenie zbóż obejmuje straty w plonie ziarna, ale nie obejmuje już strat w słomie.

Składka za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie wartości plantacji, która jest jednocześnie sumą ubezpieczenia, czyli kwotą, do wysokości której wypłacane jest odszkodowanie. Podstawę do ustalenia sumy ubezpieczenia stanowi powierzchnia pola, uzyskiwany z niego plon oraz cena skupu na danym terenie w okresie, w którym zawiera się ubezpieczenie, a w przypadku upraw zakontraktowanych – cena zawarta w umowie kontraktacyjnej.

  • Przykład – ubezpieczenie pszenicy ozimej od gradobicia:
  • Ubezpieczamy 10 ha pszenicy ozimej o wydajności 5 t/ha i wartości ustalonej wg regionalnych cen skupu na 500 zł/tonę;
  • Wartość plantacji wynosi 10 ha x 5 t/ha x 500 zł/tonę = 25 tys. zł;
  • Składka za to ubezpieczenie wynosi 250 zł, jednakże z uwagi na to, że budżet państwa pokrywa połowę składki, rolnik zapłaci tylko 125 zł.

W przypadku szkody spowodowanej gradobiciem, który uszkodził 5 ha wspomnianej powierzchni uprawnej oraz spowodował złomy pędów, uszkodzenia liści i całkowite ścięcia niektórych roślin – straty oszacowano na 65% sumy ubezpieczenia. Przyjęto, że ubezpieczony plon to 50q/ha, a cena 1q za 50 zł/ W umowie ubezpieczenia ustalono 10% udziału własnego w szkodzie. W takiej sytuacji PZU wypłaci rolnikowi odszkodowanie w wysokości 7 312,5 zł.

Konrad Rojewski, Koordynator Underwritingu i Sprzedaży Ubezpieczeń Rolnych PZU SA, Przewodniczący Podkomisji Ubezpieczeń Rolnych PIU