dfafadf #zdjecie0#   #zdjecie1# img 2009-01-16 08:12:21 Themedia ...

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia br. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. ...

30 września 2014 r. opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze, tymczasowe, nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22). ...

Wnioski o przyznanie za 2014 rok dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesione w ramach PROW 2007 – 2013 grunty rolne oraz grunty inne niż rolne powinny zostać złożone do 15 maja. Rolnicy, którzy złożyli swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności ...

Altsteirer – rasa wyhodowana w Styrii na początku ubiegłego stulecia. Występują dwie odmiany barwne: brązowa (dzika) i biała. Jej szczególnym znakiem rozpoznawczym jest czubek znajdujący się na głowie za grzebieniem, który jest bardziej bujny u samic. ...

Wieloletnia praktyka rolnicza pokazuje, że od jesiennej kondycji rzepaku, zależy jaki będzie jego start na wiosnę i przyszłoroczny plon. Niestety, warunki występujące w kolejnych latach często bardzo różnią się od siebie i dlatego należy zawczasu zastanowić się, co zrobić, aby odpowiednio przygotować rzepak do zimy. ...

Uprawy owoców i krzewów uchodzą za bardzo wrażliwe, ponieważ są narażone na poważne szkody, szczególnie w wyniku przymrozków i gradobicia. Pomimo tych zagrożeń, niektóre zakłady ubezpieczeń, w tym PZU oferują sadownikom ochronę upraw owoców miękkich. ...

Racjonalne żywienie loch jest jednym z kluczowych elementów hodowli trzody. Wysoka efektywność rozrodcza jest celem, do którego dąży każdy hodowca. Właśnie z tą myślą powstał nowy program żywieniowy Provimi Polska – Synergia. ...

Konik polski, inaczej konik biłgorajski (kn) – wywodzi się od tarpanów, dzikich koni zasiedlających niegdyś lasy Europy Środkowej. W 1786 r. ostatnie dzikie tarpany leśne umieszczono w okolicach Biłgoraja, a tam w wyniku krzyżówek powstała nowa rasa – konik polski. Po I wojnie światowej rozpoczęto hodowlę tych zwierząt. W Polsce wielką wagę przykłada się do hodowli w czystości rasy. Stada ...

Proviflush firmy Provimi to nowy dodatek specjalny do pasz dedykowany dla loch w okresie letnim. Jego działanie redukuje problemy występujące w rozrodzie trzody chlewnej, charakterystyczne dla tej pory roku. Proviflush wpływa na zwiększenie liczebności miotów uzyskiwanych z kryć w tym okresie oraz reguluje przebieg rui. ...

Miały być powszechne i tanie. Czy są? – mowa o obowiązkowych ubezpieczeniach rolniczych. Z ostatnich danych wynika, że korzysta z nich tylko co 10 gospodarstwo. W tym roku na dopłaty do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych przeznaczonych będzie 300 milionów złotych. Jednak szturmu na biura firm ubezpieczeniowych nadal nie ma. Ale zainteresowanie ubezpieczeniami rolniczymi z roku na rok wzrasta. Andrzej Janc, Concordia ...

Elektrownie mogą już spalać ziarna paszowe na cele energetyczne. W obecnej sytuacji na rynku zbóż wiele to nie zmieni, ale w przyszłości kto wie… Wszystko przez prognozowany gwałtowny wzrost zapotrzebowania na biomasę. ...

Po biopaliwach, biomasie czy wiatrakach przyszła moda na biogazownie. I trudno się dziwić, bo w grę wchodzą, nie tylko ochrona środowiska – ale także duże pieniądze. Tylko do końca roku inwestorzy na budowę instalacji biogazowych wydadzą ponad cztery miliardy złotych. ...

„Puls Biznesu” alarmuje, że 80 procent wniosków o przyłączenie do sieci dotyczy przestarzałych elektrowni wiatrowych małej mocy, sprowadzanych z Niemiec i Danii. Gazeta zauważa, że przestarzałe urządzenia zajmą najlepsze lokalizacje dla siłowni wiatrowych. ...

Program rozwoju rynku biopaliw miał wspomóc rolników oraz krajowych producentów produkujących biododatki. Tymczasem okazuje się, że na biopaliwach najbardziej zyskują importerzy. ...