270 zł za spokój w razie powodzi

Budynki w gospodarstwach rolnych objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem budynków mieszkalnych i gospodarczych, które zapewnia ochronę m.in. w razie huraganu, ognia czy powodzi. W przypadku strat wyrządzonych przez żywioł i rozmaite zdarzenia losowe PZU zwraca właścicielom wartość zniszczonego mienia.

Warto podkreślić, że składki są stosunkowo niskie, natomiast odszkodowanie wypłaca się na realnym poziomie. Średnia składka za budynki w gospodarstwie rolnym to 270 zł rocznie. Najczęściej ubezpieczane gospodarstwa liczą 3 budynki (1 mieszkalny i 2 gospodarskie). Ubezpieczenie jest obowiązkowe, obejmuje więc wszystkich rolników, którzy mają w swych gospodarstwach budynki mieszkalne, inwentarskie i inne. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu pokrycia budynku dachem.Umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków (również OC rolnika), na wniosek rolnika, zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli rolnik przynajmniej na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia nie powiadomi PZU SA o wypowiedzeniu umowy, ubezpieczenie zostaje przedłużone na następny rok.

Ile wyniesie składka w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych w PZU? Za jednorodzinny budynek mieszkalny (murowany, kryty materiałem palnym) o sumie ubezpieczenia 100 000 zł, uwzględniającej 20% zużycia, zapłacimy składkę wysokości ok. 170 zł. Ubezpieczając budynek gospodarczy (ściany drewniane i pokrycie materiałem palnym) o sumie ubezpieczenia 20 000 zł, uwzględniającej 20% zużycia), należy przygotować się na wydatek rzędu 90 zł. W obowiązkowym ubezpieczeniu OC rolników składka wyniesie ok. 10 zł. Reasumując, łączny koszt rocznego ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym to 280 zł. Warto wziąć pod uwagę, że kwota ta stanowi składkę podstawową i nie uwzględnia obowiązujących taryf i promocji.