Monitoring salmonelli u drobiu – regulacje prawne

Monitoring salmonelli u drobiu - regulacje prawne

Realizacja rozporządzeń unijnych i polskich ma wpłynąć na bezpieczeństwo zdrowia publicznego i zapewnić eliminację z żywności niebezpiecznych czynników chorobotwórczych.

Rozporządzenie (WE) 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych.

Rozporządzenie (WE) 1003/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 ma na celu ograniczenie powszechnego występowania S. Enteritidis, S. Hadar, S. Infantis, S. Typhimurium, S. Virchow w stadach hodowlanych gat. Galus galus jest ograniczenie maksymalnej wartości % dorosłych stad liczących przynajmniej 250 ptaków z wynikiem pozytywnym do 1% lub mniej do 31 grudnia 2009 roku.

Rozporządzenie (WE) 1168/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 lipca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2005, celem rozporządzenia zgodnie z art. 4 ust. 1 rozp. 2160/2003 jest ograniczenie występowania S. Enteritidis i S. typhimurium u dorosłych kur niosek gatunku Galus Galus.

Rozporządzenie (WE) 1177/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów zwalczania salmonelli u drobiu, zadaniem rozporządzenia jest ustanowienie zasad stosowania środków zwalczających drobnoustroje i szczepionek w ramach narodowych programów kontroli przyjętych zgodnie z art. 6 rozp. (WE) 2160/2003.

Zasadą jest, że nie stosuje się środków zwalczających drobnoustroje jako szczególnej metody zwalczania salmonelli u drobiu!

Rozporządzenie (WE) 646/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1091/2005, celem rozporządzenia zgodnie z art. 4 ust. 1 rozp. (WE) 2160/2003 jest ograniczenie maks. wartości procentowej stada brojlerów z wynikiem dodatnim na Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium do co najmniej 1% do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007-2009.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na 2009 r. oraz „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na 2009 r.

Źródło: FERMA ŚWIŃ i DROBIU 2010
Autor: lek. wet. Ireneusz Sobiak – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu