Pekin i Waszyngton prowadzą gorące negocjacje handlowe, a po wczorajszym spotkaniu Chiny zobowiązały się do stopniowego otwarcia swojego rynku dla amerykańskiej wołowiny. ...

Czołowe miejsce na świecie pod względem produkcji wieprzowiny od wielu lat zajmują Chiny. ...

Altsteirer – rasa wyhodowana w Styrii na początku ubiegłego stulecia. Występują dwie odmiany barwne: brązowa (dzika) i biała. Jej szczególnym znakiem rozpoznawczym jest czubek znajdujący się na głowie za grzebieniem, który jest bardziej bujny u samic. ...

Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym jest obecnie traktowane jako jedno z najpoważniejszych zadań, które stoją przed światową nauką i gospodarką. Wysoka koncentracja gazów cieplarnianych, do której niewątpliwie przyczynia się działalność człowieka, potęguje efekt cieplarniany i prowadzi do podniesienia temperatury na Ziemi. Należy maksymalnie zredukować emisję gazów odpowiedzialnych za proces ocieplenia oraz przystosować się do zmieniającego się klimatu, aby zmniejszyć szkodliwe efekty ...

Króliki są łatwe w hodowli i nie drogie w utrzymaniu. A królicze mięso to prawdziwy rarytas, poszukiwany głównie poza granicami kraju. Na królikach można zarobić. Ale tylko wtedy, gdy ich hodowlę potraktuje się nie tylko jako hobby. ...

Konik polski, inaczej konik biłgorajski (kn) – wywodzi się od tarpanów, dzikich koni zasiedlających niegdyś lasy Europy Środkowej. W 1786 r. ostatnie dzikie tarpany leśne umieszczono w okolicach Biłgoraja, a tam w wyniku krzyżówek powstała nowa rasa – konik polski. Po I wojnie światowej rozpoczęto hodowlę tych zwierząt. W Polsce wielką wagę przykłada się do hodowli w czystości rasy. Stada ...

Proviflush firmy Provimi to nowy dodatek specjalny do pasz dedykowany dla loch w okresie letnim. Jego działanie redukuje problemy występujące w rozrodzie trzody chlewnej, charakterystyczne dla tej pory roku. Proviflush wpływa na zwiększenie liczebności miotów uzyskiwanych z kryć w tym okresie oraz reguluje przebieg rui. ...

LUDWIGSHAFEN, Niemcy i ONTARIO, Kanada 29 marca 2010 – BASF i NOD Apiary Products ogłosiły współpracę na rzecz dostarczenia europejskim pszczelarzom nowego produktu, który kontroluje Varroa destructor, pasożytnicze roztocze, zidentyfikowane przez niezależne instytucje jako główny winowajca obniżającej się liczby uli pszczelich na światową skalę. ...

Zapalenia gruczołu mlekowego u krów, które stanowią reakcję na zakażenie, pozostają ciągle najczęstszą i najdroższą chorobą bydła przy uwzględnieniu zarówno bezpośrednich strat produkcyjnych, pogorszenia jakości mleka surowego i obniżenia, jak też kosztów zwalczania. ...

Przetwórcy i konsumenci stawiają producentom mleka coraz większe wymagania jakościowe. W mleczarstwie poziom komórek somatycznych (LKS) zawartych w mleku decyduje o określeniu jego klasy. ...

W etiologii hipokalcemii pierwsze miejsce zajmują błędy żywienia mineralnego głównie w okresie zasuszenia i pierwszych dniach laktacji. Utrzymanie dużej koncentracji wapnia w surowicy krów po wycieleniu oprócz minimalizacji ujemnego bilansu energii należy zaliczyć do podstawowych zasad żywienia krów wysoko wydajnych w okresie okołoporodowym. ...

Ciągły wzrost wydajności mleka od krów jest faktem, którego nie można nie zauważyć. Taki progres musi oczywiście cieszyć, ale niestety stymuluje zjawiska, na które patrzymy niezbyt łaskawym okiem. Szczególnie wysokie wymagania stawiane się osobom z sektora paszowego Jest im coraz trudniej pogodzić oczekiwania krowy (zwłaszcza energetyczne) z zachowaniem jej w stanie zdrowia. ...

Krzyżowanie jest powszechnie stosowaną w pracy hodowlanej metodą umożliwiającą wykorzystanie efektów dziedziczenia pośredniego cech rodzicielskich oraz heterozji (wybujałości mieszańców). Pozwala ono na szybką poprawę cech ilościowych i jakościowych potomstwa krzyżowanych ze sobą osobników. ...

Najbardziej popularną rasą bydła mięsnego w Polsce jest limousine. Jednak mimo rosnącego zainteresowania hodowców tą i innymi rasami mięsnymi, oraz jednorazowymi krzyżówkami krów ras mlecznych z buhajami ras mięsnych, nadal pozyskiwane mięso wołowe pochodzi głównie ze stad bydła mlecznego. ...

Efektywność chowu bydła mięsnego determinowana jest trzema grupami czynników: reprodukcją, technologią chowu (żywienie i utrzymanie) oraz rasą zwierząt. Reprodukcja obejmuje: rozród; odchów cieląt przy matkach oraz odchów jałówek do remontu własnego stada lub na sprzedaż. ...