Coraz więcej przypadków lewego (LPT) lub prawego (PPT) przemieszczenia trawieńca, głównie u krów rasy HF, zmusza do zastanowienia się nad przyczynami tego groźnego schorzenia okresu okołoporodowego. Niestety przyczyn jest wiele, co utrudnia profilaktykę. Bezwzględnie czynnikiem sprzyjającym jest wysoka wydajność mleka, chociaż nie sama synteza mleka jest tutaj problemem. To przede wszystkim zaburzenia metaboliczne, związane z wysoką wydajnością, powodują utratę apetytu, ...

Jedną z nowszych metod biotechnicznych stosowanych w rozrodzie bydła jest produkcja zarodków w warunkach laboratoryjnych. W Europie liczba zarodków wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych, a następnie przenoszonych w terenie jest mniej więcej stała. Przykładowo w roku 2003 wyprodukowano ich  w Europie 8410 co stanowiło około 8,5% wszystkich wyprodukowanych zarodków, natomiast w roku 2004 5579 to jest 5,7%. Tendencją obserwowaną ostatnio jest ...

Zapalenie gruczołu mlekowego, czyli popularne „mastitis”, to wciąż najważniejszy problem zdrowotny w chowie krów mlecznych. Straty ekonomiczne związane z mastitis wynikają głównie z produkcji mleka pozaklasowego, ze zmniejszonej wydajności mleka, z kosztów leczenia oraz przedwczesnego brakowania krów. ...