Opłacalność produkcji trzody chlewnej w dużej mierze zależy od wysokiej plenności loch, miernikiem, której jest liczba prosiąt odchowanych przez samice w ciągu roku. ...

Hodowcy indyków bardzo często stykają się z problemem uwodnionych odchodów. Ryzyko wystąpienia biegunek zwiększa się między 5 a 16 tygodniem życia ptaków. Każdy stres, nieznaczna nawet infekcja mogą powodować bardzo silne nasilenie tej przypadłości. Aby maksymalnie wykorzystać paszę, utrzymać dobre tempo przyrostu, należy dokonać wszelkich starań, by wyeliminować lub przynajmniej maksymalnie ograniczyć występowanie tego problemu. ...

Zapalenie gruczołu mlekowego, czyli popularne „mastitis”, to wciąż najważniejszy problem zdrowotny w chowie krów mlecznych. Straty ekonomiczne związane z mastitis wynikają głównie z produkcji mleka pozaklasowego, ze zmniejszonej wydajności mleka, z kosztów leczenia oraz przedwczesnego brakowania krów. ...