Produkcja wieprzowiny na świecie

Czołowe miejsce na świecie pod względem produkcji wieprzowiny od wielu lat zajmują Chiny.

Wśród pięciu największych światowych producentów tego mięsa największy wzrost produkcji zanotowano w ubiegłym roku w Niemczech.

Oprac. Wanda Mierzecka

Produkcja wieprzowiny na świecie