Współpraca BASF i NOD Apiary Products na rzecz zdrowia pszczół

Współpraca BASF i NOD Apiary Products na rzecz zdrowia pszczół

LUDWIGSHAFEN, Niemcy i ONTARIO, Kanada 29 marca 2010 – BASF i NOD Apiary Products ogłosiły współpracę na rzecz dostarczenia europejskim pszczelarzom nowego produktu, który kontroluje Varroa destructor, pasożytnicze roztocze, zidentyfikowane przez niezależne instytucje jako główny winowajca obniżającej się liczby uli pszczelich na światową skalę.

BASF i NOD inwestują w “Mite Away™ Quick Strips” (MAQS), których celem jest niwelowanie roztocza Varroa, kiedy żeruje ono na rozwijających się młodych pszczołach. Kluczowym rozwiązaniem zastosowanym w tych łatwych w użyciu paskach jest powłoka z biodegradowalnego plastiku Ecoflex® produkcji BASF, która wypełniona jest roztoczobójczym kwasem mrówkowym w preparacie sacharydowym (cukru roślinnego). Sekret paska: jest zaprojektowany, żeby przeniknąć do plastra z czerwiem; powstrzymuje roztocza tam, gdzie się rozmnażają.

– Pracując z naukowcami, rolnikami i pszczelarzami francuskiej Sieci Bioróżnorodności Pszczół, zdobyliśmy szeroką wiedzę na temat czynników, które wpływają na zdrowie pszczół – mówi Sandrine Leblonde, ekspert BASF ds. pszczół we Francji. Sieć dostarczyła praktycznych, sprawdzonych rozwiązań, pozwalających na udoskonalenie metod żywienia pszczół, niemniej do dzisiaj nie było prostego sposobu kontrolowania roztocza Varroa. Wprowadzenie na rynek MAQS pomoże zapełnić tę lukę, wspierając pszczelarzy i rolników będących klientami BASF.

Paski naśladują mechanizm obronny obserwowany w naturze. Kwas mrówkowy występuje w jadzie pszczół i żądłach wielu owadów, takich jak mrówki. Tym jednakże, co zapewni pszczelarzom spokój ducha, jest wygoda użycia i skuteczność MAQS. Pasek może być zastosowany w dowolnym okresie sezonu, a pszczelarz ma do dyspozycji produkt jednokrotnego użycia z krótkim okresem leczenia (7 dnia zamiast 42). Badania produktu w USA, Kanadzie i Francji wykazały, że MAQS kontroluje aż do 97 procent roztocza Varroa.

Wyrażając uznanie dla ducha przedsiębiorczości NOD, Markus Heldt, Prezes działu BASF Crop Protection, powiedział: – Cieszymy się, że zaliczamy się do grona twórców pozytywnego rozwiązania, poświęconego ważnej kwestii zdrowia pszczół, która pozostaje w centrum zainteresowania pszczelarzy i rolników. Jest to wspaniały przykład współpracy wielopoziomowej. Produkt został wspólnie zaprojektowany nie tylko przez BASF i NOD, ale co ważne, przez osoby, które bezpośrednio stykają się z problemem – pszczelarzy. W BASF korzystaliśmy również z wiedzy specjalistycznej i produktów z różnych działów firmy.

David VanderDussen, prezes zarządu NOD Apiary Products, powiedział: – Jestem podekscytowany tą współpracą i bardzo zadowolony ze znakomitego wsparcia firmy BASF. Choć nasze firmy bardzo się różnią pod względem rozmiarów i specjalizacji, łączą nas wspólne wartości; obydwie firmy przywiązują niezwykłą wagę do bioróżnorodności i ochrony pszczoły miodnej.

Paski dostępne są już na rynkach w Kanadzie i USA; władze w Hawajach wystąpiły o rejestrację z tytułu „wyjątkowych potrzeb lokalnych”, żeby upewnić się, że pszczelarze będą mieli dostęp do produktu tak szybko, jak to tylko możliwe, i otrzymały ją. BASF i NOD planują współpracę z organami rejestrującymi w Europie, żeby udało się udostępnić MAQS europejskiej społeczności pszczelarzy w terminie 2 lat.

Zgodnie z warunkami Umowy, BASF zapewni znaczące wsparcie na rzecz wprowadzenia produktu na globalny rynek, w tym stałą pomoc techniczną i wsparcie przy rejestracji przez okres pięciu lat. Obecnie obydwie firmy są współwłaścicielami patentu, firma BASF zaś zaangażowana jest we wspieranie rejestracji produktu i jego dystrybucji na terenie Europy.