Konik polski, inaczej konik biłgorajski (kn) – wywodzi się od tarpanów, dzikich koni zasiedlających niegdyś lasy Europy Środkowej. W 1786 r. ostatnie dzikie tarpany leśne umieszczono w okolicach Biłgoraja, a tam w wyniku krzyżówek powstała nowa rasa – konik polski. Po I wojnie światowej rozpoczęto hodowlę tych zwierząt. W Polsce wielką wagę przykłada się do hodowli w czystości rasy. Stada ...

Proviflush firmy Provimi to nowy dodatek specjalny do pasz dedykowany dla loch w okresie letnim. Jego działanie redukuje problemy występujące w rozrodzie trzody chlewnej, charakterystyczne dla tej pory roku. Proviflush wpływa na zwiększenie liczebności miotów uzyskiwanych z kryć w tym okresie oraz reguluje przebieg rui. ...

LUDWIGSHAFEN, Niemcy i ONTARIO, Kanada 29 marca 2010 – BASF i NOD Apiary Products ogłosiły współpracę na rzecz dostarczenia europejskim pszczelarzom nowego produktu, który kontroluje Varroa destructor, pasożytnicze roztocze, zidentyfikowane przez niezależne instytucje jako główny winowajca obniżającej się liczby uli pszczelich na światową skalę. ...

Zapalenia gruczołu mlekowego u krów, które stanowią reakcję na zakażenie, pozostają ciągle najczęstszą i najdroższą chorobą bydła przy uwzględnieniu zarówno bezpośrednich strat produkcyjnych, pogorszenia jakości mleka surowego i obniżenia, jak też kosztów zwalczania. ...

Przetwórcy i konsumenci stawiają producentom mleka coraz większe wymagania jakościowe. W mleczarstwie poziom komórek somatycznych (LKS) zawartych w mleku decyduje o określeniu jego klasy. ...

W etiologii hipokalcemii pierwsze miejsce zajmują błędy żywienia mineralnego głównie w okresie zasuszenia i pierwszych dniach laktacji. Utrzymanie dużej koncentracji wapnia w surowicy krów po wycieleniu oprócz minimalizacji ujemnego bilansu energii należy zaliczyć do podstawowych zasad żywienia krów wysoko wydajnych w okresie okołoporodowym. ...

Ciągły wzrost wydajności mleka od krów jest faktem, którego nie można nie zauważyć. Taki progres musi oczywiście cieszyć, ale niestety stymuluje zjawiska, na które patrzymy niezbyt łaskawym okiem. Szczególnie wysokie wymagania stawiane się osobom z sektora paszowego Jest im coraz trudniej pogodzić oczekiwania krowy (zwłaszcza energetyczne) z zachowaniem jej w stanie zdrowia. ...

Efektywność chowu bydła mięsnego determinowana jest trzema grupami czynników: reprodukcją, technologią chowu (żywienie i utrzymanie) oraz rasą zwierząt. Reprodukcja obejmuje: rozród; odchów cieląt przy matkach oraz odchów jałówek do remontu własnego stada lub na sprzedaż. ...

Chciałbym się z Państwem podzielić swoimi przemyśleniami na temat bydła mięsnego w naszym kraju. Nikt nie ma wątpliwości, że ten kierunek produkcji będzie się rozwijał, ale jakie będzie tempo rozwoju to trudno powiedzieć. Na początek jednak chciałbym przybliżyć Państwu działania organizacji, której jestem Prezesem. ...

Krzyżowanie jest powszechnie stosowaną w pracy hodowlanej metodą umożliwiającą wykorzystanie efektów dziedziczenia pośredniego cech rodzicielskich oraz heterozji (wybujałości mieszańców). Pozwala ono na szybką poprawę cech ilościowych i jakościowych potomstwa krzyżowanych ze sobą osobników. ...

Najbardziej popularną rasą bydła mięsnego w Polsce jest limousine. Jednak mimo rosnącego zainteresowania hodowców tą i innymi rasami mięsnymi, oraz jednorazowymi krzyżówkami krów ras mlecznych z buhajami ras mięsnych, nadal pozyskiwane mięso wołowe pochodzi głównie ze stad bydła mlecznego. ...

Nowoczesna produkcja trzody chlewnej jest ściśle związana z ekonomiką. Opłacalny tucz trzody prowadzić mogą w zasadzie tylko duzi producenci, gdy tymczasem Polska nadal jest krajem, w którym wiele gospodarstw produkuje rocznie kilkadziesiąt tuczników. Jednym ze sposobów redukcji kosztów jest poprawa wyników produkcyjnych. ...

Ceny pasz dla zwierząt są stosunkowo wysokie i stanowią ponad 70% kosztów tuczu. Wykorzystując niektóre produkty uboczne można jednak zaoszczędzić nawet do 30% kosztów paszy, szczególnie w porównaniu do cen pasz pełnoporcjowych. W większości komercyjnych mieszanek paszowych, uzupełniających i w koncentratach podstawową paszą wysokobiałkową jest bowiem poekstrakcyjna śruta sojowa (PŚS), której wysoka cena winduje koszty. ...

Pod względem produkowanej ilości gnojowica jest aktualnie dominującym nawozem naturalnym w Polsce. Choć jest mniej przyjazna dla środowiska naturalnego niż obornik, to jednak system gnojowicowy jest tańszy w eksploatacji niż system obornikowy. ...

Trwałe użytki zielone charakteryzują się zróżnicowanym składem botanicznym runi, który determinuje ilość i jakość pozyskiwanej z nich paszy. Gatunki roślin łąkowych odznaczają się bowiem daleko posuniętą specyfiką odnośnie plonowania i składu chemicznego. Szata roślinna łąk i pastwisk jest odzwierciedleniem warunków panujących w siedlisku oraz działalności człowieka. ...