Przyszłość hodowli i produkcji bydła mięsnego w Polsce

Chciałbym się z Państwem podzielić swoimi przemyśleniami na temat bydła mięsnego w naszym kraju. Nikt nie ma wątpliwości, że ten kierunek produkcji będzie się rozwijał, ale jakie będzie tempo rozwoju to trudno powiedzieć. Na początek jednak chciałbym przybliżyć Państwu działania organizacji, której jestem Prezesem.

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego podejmuje strategiczne działania związane z hodowlą i produkcją wołowiny poprzez wspieranie hodowli bydła i produkcji wołowiny, podejmuje zadania w hodowli bydła i produkcji wołowiny o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym, przyjmuje programy hodowlane i koordynuje ich realizację. Ponadto współpracuje z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się inseminacją bydła. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości hodowli zwierząt i inseminacją. Związek promuje wysoką jakość produktu poprzez organizowanie na wystawach, pokazach hodowlanych degustacji polskiej wołowiny.

Stosowany powszechnie w naszej organizacji system informatyczny BOS analizuje dane uzyskane od hodowców. System ten gromadzi informacje archiwalne i bieżące. Wszystkie funkcje i algorytmy stosowane w ramach systemu BOS są zgodne z obowiązującym Regulaminem Prowadzenia Oceny Wartości Użytkowej Bydła Mięsnego. Mając internetowe połączenie nasi selekcjonerzy z dowolnego miejsca mogą wywołać adres serwera i stać się jego użytkownikiem.

Ponieważ kwestie ekonomiczne obok hodowlanych zawsze były ważnym obiektem zainteresowań Zarządu Związku zostało powołane Biuro Handlowe, które poprzez nowoczesne usprawnienia dotyczące obrotu rasami mięsnymi skutecznie pomaga hodowcom w sprzedaży zwierząt.

Nasza codzienność to przede wszystkim prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła ras mięsnych, oceny wartości użytkowej i selekcji materiału zarodowego.

Wspólnie z Instytutem Zootechniki zajmujemy się oceną wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych. Ocena dokonywana jest u hodowców przy pomocy najnowocześniejszych technik połączonych z pomiarami zoometrycznymi. Szczegółowe wyniki oceny i ranking buhajów przedstawiony jest na naszej stronie www. Wreszcie hodowcy mają możliwość porównania buhajów pochodzących z różnych stad i wybrać do swego stada samca, którego parametry spełniają oczekiwania. Dzięki uszlachetnianiu krajowego pogłowia przez import wartościowych genetycznie krów i buhajów uzyskujemy materiał zarodowy wykorzystywany również w inseminacji.

Zorganizowane w czterech oddziałach biura regionalne i zatrudnieni selekcjonerzy mają stały kontakt z hodowcami bydła ras mięsnych. Współpraca z hodowcami to priorytet ich działania w wykonywaniu statutowych obowiązków dotyczących między innymi ustalania mas zwierzętom, przemieszczeń czy doradztwa. Hodowca po każdej wizycie selekcjonera powinien być jeszcze bardziej przekonany do trafnego wyboru obranego kierunku produkcji, bo nasz selekcjoner to przede wszystkim doświadczony zootechnik, który ma służyć hodowcy swą fachowością przy podejmowaniu trudnych hodowlanych decyzji.

Związek organizuje szkolenia do hodowców dotyczących między innymi najnowszych osiągnięć hodowli zagranicznej, hodowcy mają możliwość zapoznania się z aktualnymi cenami zakupu i zbytu materiału hodowlanego, czy lepiej zrozumieć aktualne problemy naszego sektora.

Zdajemy sobie sprawę, że praca hodowlana w bydle mięsnym wymaga spojrzenia globalnego tj. całościowego i z dużym rozsądkiem.

Produkt finalny naszego działania to najwyższej jakości wołowina i to chcemy w bydle mięsnym poprawić. Konsument oczekuje by był on tani, hodowca chce by uzyskać go w najkrótszym czasie i za niewielkie pieniądze. I choć te elementy są ze sobą sprzeczne to naszą rolą jest patrzeć na nie jednocześnie.

Każdy z Państwa siedzący na tej sali doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest różnica między wołowiną kulinarną, a naszą tradycyjną uzyskaną w efekcie krzyżowania mlecznego bydła. Nie muszę Państwa przekonywać, że wołowina kulinarna jest produktem wyjątkowym i zadaniem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest zadbanie, by produkt ten zagościł powszechnie na naszych polskich stołach. Akcja promocyjna prowadzona jest przede wszystkim przez nasz Związek, ale inne podmioty włączyły się w nią aktywnie.

Należy podkreślić rolę Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, które podjęło się trudnego zadania zaprezentowania wołowiny w supermarketach, w których w przyszłości będzie ona oznakowanym produktem i jest nadzieja, że liczba osób, które docenią wołowinę będzie wzrastać. Zatem naszym zadaniem, zadaniem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest wzrost podaży dobrej wołowiny co najmniej kilkakrotnie. Nie uzyskamy tego celu w inny sposób niż wzrost pogłowia bydła mięsnego. Ponieważ dobry produkt musi być jednocześnie produktem ekologicznym i dostarczanym przez zwierzęta zgodnie z ich fizjologicznymi możliwościami to czy możemy pozwolić na wzrost pogłowia bydła mięsnego w Polsce?

UWAŻAM, że TAK.

Mówimy o przeżuwaczach, czyli o organizmach, które są przygotowane dzięki swemu układowi trawiennemu do wykorzystywania tych składników pasz, które pozostają niedostępne dla zwierząt monogastrycznych. Mówimy o włóknie, którego rozkład w żwaczu jest duży i waha się od 40-80%. Mając w Polsce tak dużą powierzchnię użytków zielonych, z których można uzyskać siano musimy nastawić się na przeżuwacze w chowie ekstensywnym, a do tych celów bydło ras mięsnych pasuje idealnie.

Zatem zwiększając pogłowie bydła mięsnego nie tylko zwiększymy podaż wołowiny wspaniałej jakości, ale przyczynimy się do właściwego utrzymania i wykorzystania trwałych użytków zielonych.

Nie możemy też zapominać o tym, że koszenie pastwisk i łąk sprzyja ochronie wielu gatunków ptaków i ssaków. Bez takich globalnych działań może zniknąć z naszych pól pięknie odzywający się derkacz, czy dzielnie walczący batalion.

Zatem utrzymujmy przeżuwacze w systemie ekstensywnym i kośmy pastwiska.

Bogdan Konopka – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie