Dni są coraz dłuższe. Miło spędzać czas na przydomowym tarasie lub w kawiarnianym ogródku. Dotąd można było rozkoszować się tymi chwilami tylko dopóty, dopóki czuliśmy na sobie promienie słońca. Teraz można to robić bez ograniczeń i bez obawy, że po zmroku zrobi się nam zimno. Krótkofalowe promienniki ciepła, zwane też lampami grzewczymi, błyskawicznie ogrzeją wybrane przez nas miejsce, tanio i ...

Agroturystyka – alternatywna oferta wobec zorganizowanych wczasów i zagranicznych wyjazdów, robi furorę na Dolnym Śląsku. To co kiedyś było tylko dodatkiem do rolniczych zajęć, staje się teraz podstawowym zarobkiem coraz większej liczby gospodarstw. Z agroturystyki wreszcie można na wsi wyżyć. ...

Wydawać by się mogło, że obecna sytuacja na rynku finansowym uniemożliwi nam bezstresowy i miły wypoczynek w otoczeniu przyrody. Dotychczas walory ojczystej krainy przedkładaliśmy nad wyprawy do ciepłych krajów. Kondycja gospodarcza Polski ma się całkiem nieźle w stosunku do sąsiadów. W Polsce będzie tym chętniej wypoczywał i krajan i obcokrajowiec. ...

Agroturystyka jest alternatywą dla oferty wyjazdów zorganizowanych. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem, szczególnie wśród mieszkańców wielkich miast. ...

Turystyka wiejska i agroturystyka, jako formy pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich cieszą się coraz większą popularnością, zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Ich rozwój jest szansą na wykorzystanie wiejskiej przestrzeni i infrastruktury oraz pozyskanie dodatkowych przychodów. ...

Zgodnie z budżetem Unii Europejskiej na lata 2007-2013 rolnicy planujący założyć gospodarstwo agroturystyczne mogą ubiegać się od dofinansowanie na ten cel. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tys. złotych. Może być ono udzielone osobie pełnoletniej, która nie jest jeszcze w wieku emerytalnym oraz nie ma prawa do renty strukturalnej, ani o taką nie wystąpiła oraz jest ubezpieczona co najmniej 12 miesięcy ...

Przemiany systemowo-ustrojowe zapoczątkowane w naszym kraju po 1989 roku oraz związany z nimi kryzys w sektorze rolniczym spowodowały osłabienie kondycji finansowej indywidualnych gospodarstw rolnych. Ich rozdrobnienie, słabe wyposażenie, trudności w ich powiększaniu i modernizacji spowodowane brakiem kapitału, produkcja oparta na starych technologiach, niski poziom wykształcenia rolników oraz problem bezrobocia na wsi – to główne czynniki hamujące nowe procesy gospodarcze tym ...

Fundusze unijne mogą stanowić alternatywne źródło finansowania inwestycji budowlanej, jednak oprócz tej formy finansowania inwestycji można również skorzystać z kredytu agroturystycznego, którym zarządza Bank Ochrony Środowiska S.A. Kredyt preferencyjny przeznaczony jest na inwestycję agroturystyczną na terenach wiejskich, dotyczy budowy bazy noclegowej dla turystów – pokoje gościnne, domki rekreacyjne, pensjonaty, mieszkania wakacyjne. ...

Ustawy majśce zastosowanie przy prowadzeniu działalności agroturystycznej to: ...

Agroturystyka a ustawa o usługach turystycznych Osoba chętna do świadczenia usług powinna udać się do Urzędu Gminy, na terenie której znajduje się obiekt i dokonać wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. O tym obowiązku traktuje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. ...

Ustawa o usługach turystycznych nakazuje kwaterodawcom przestrzeganie minimalnych wymagań sanitarnych, jednak podaje jedynie wymagania pod względem wyposażenia (powierzchnia pokoi, maksymalna ilość osób przypadająca na łazienkę, wyposażenie łazienek i pokoi) oraz podaje jaki dokument potwierdza przestrzeganie tych przepisów. Przestrzeganie wymagań sanitarnych nadzoruje właściwy miejscowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. ...