Wprowadzanie loszek do stada, czynniki determinujące plenność

Gdy w fermie znajdują się lochy produkcyjne, to okresowo wymienia się ich część wprowadzając do gospodarstwa określoną partię loszek. Nazywane jest to „remontem stada”. Przyjęło się, że loszki stanowią około 35-45% wielkości stada podstawowego i jest to wartość optymalna. Wysoki procent wymienianych samic jest czynnikiem powodującym wzrost kosztów utrzymania stada podstawowego ale działania takie wpływają korzystnie na wzrost efektywności produkcyjnej.

Selekcja stada powiązana jest z dokumentacją fermową i możliwością prowadzenia szybkich analiz. Farmer musi znać swoje stado. Musi dokładnie analizować produkcyjność poszczególnych samic i podejmować szybkie decyzje o eliminacji ze stada loch o niskiej produkcyjności.

 • Czynniki determinujące selekcję loch stada podstawowego:
 • Kontuzje- urazy kończyn, technopatie.
 • Powtarzanie rui, długi okres międzyciążowy.
 • Niska plenność- poniżej 12 prosiąt w miocie.
 • Niska waga prosiąt w dniu porodu.
 • Mała ilość prosiąt żywych w miocie.
 • Mała ilość prosiąt w dniu odsadzenia, czyli odchowywanych (przyjmuje się, że do odsadzenia straty nie powinny przekraczać 10%).
 • Niska cykliczność- poniżej 2,3 cyklu w roku.,
 • Wiek samic.
 • Nieczynne sutki, wrzody wymienia.

Pamiętajmy:

Dzięki selekcji sami tworzymy swoje stado podstawowe! Wyselekcjonowane stado loch o bardzo wysokiej produkcyjności!

Najczęściej spotykam się z dwoma rodzajami remontowania stada loch. Jednym jest zakup loszek z gospodarstw zajmujących się ich produkcją – hodowle zarodowe, drugim tzw. „chów satelitarny”, czyli hodowanie loszek we własnym gospodarstwie w oparciu o lochy stada podstawowego i genetykę dostarczaną poprzez porcje inseminacyjne lub knury.

Loszki doskonale wyselekcjonowane są bez wad anatomicznych, idealne eksterierowo, z dobrze ukształtowanym wymieniem, z satysfakcjonującą liczbą sutków- minimum 14 (po 7 w rzędzie) oraz o wysokim statusie zdrowia.

 • Parametry loszki remontowej wprowadzanej do sektora „rozrodu”:
 • Wiek powyżej 230 dni życia.
 • Waga powyżej 130 kg.mc.
 • Długość pochwy powyżej 25cm.
 • Regularne odstępy międzyrurowe- 21 (+/- 2 dni)!!!
 • Krycie/inseminacja w trzeciej stymulowanej rui.
 • Podstawowe zasady poprawnej stymulacji rui:
 • Samice znajdują się w kojcach zbiorowych o obsadzie nie większej niż 6 sztuk.
 • Knur „szukarek” wprowadzany jest do klatki dwa razy dziennie – rano i wieczorem.
 • Stosowane są prawidłowe zasady żywienia loszek oczekujących na ruę – wyższa dawka paszy, oraz dodatki witaminowe.
 • Światło o natężeniu 150 luksów emitowane jest przez co najmniej 16 godz/dobę.
 • W okresach międzyrujowych samice przebywają w kojcach bez dostępu do knurów (jest to tzw. okres wyciszenia).
 • Czynniki determinujące plenność samic:
 • Genetyka.
 • Parametry loszek remontowych: wiek, waga, 3 ruja, długość pochwy.
 • Strategie żywienia w laktacji- mleczność, wielokrotność karmienia- sekrecja insuliny i jej wpływ na hormony podwzgórza- prof. B. Kemp- Uniwersytet w Wageningen.
 • Inseminatorzy- praca z knurem- stymulacja, krycie o czasie- inseminacja w przeciągu 20 minut od chwili wystymulowania loszek, technika krycia- pora inseminacji, ilość zabiegów, znaczenie kataterów pozostawianych w drogach rodnych!
 • Technologia fermy- konstrukcja kojców, „blokady”- kojce indywidualne, lite furtki i ściany blokad- nie stymulować przed czasem loch sąsiadek!
 • Ustawienie samic po kryciu: 3-28 dzień!
 • Długość dnia świetlnego- 150 luksów!

Praca z loszkami- wyważenie korzyści płynących z ekonomii- stymulacji rui, a plenności płynącej z większego wykorzystywania rui naturalnej!

Lek. wet. Wojciech Kempa
Specjalista Chorób Trzody Chlewnej- Vet-Com Sp.zo.o.
Kongres Olsztyn 2007

Lek. wet. Wojciech Kempa