,,Polska wieś 2016”. Raport o stanie wsi

,,Polska wieś 2016''. Raport o stanie wsi

Jaki jest rzeczywisty obraz polskiej wsi i rolnictwa? Jakie są kierunki zmian w strukturach gospodarczych i społecznych na wsi? Jakie problemy nadal pozostają nierozwiązane i jakie zagrożenia można zidentyfikować dla dalszego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce? Okazją do dyskusji m.in. na te tematy była prezentacja najnowszego raportu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi”.

FDPA zaprezentowała najnowsze wydanie „Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi”. Spotkanie, które odbyło się w Pałacu Staszica, z udziałem środowisk naukowych, gospodarczych, przedstawicieli resortu rolnictwa i mediów było okazją do dyskusji i pokazania, jaki jest rzeczywisty obraz polskiej wsi i rolnictwa po latach trudnych reform i 12 latach członkostwa w Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, inicjator i redaktor tego unikatowego przedsięwzięcia, podkreśla, że „Raport o stanie wsi” jest przede wszystkim diagnozą, czyli opisem oraz wyjaśnieniem najważniejszych procesów, struktur i problemów występujących na obszarach wiejskich w Polsce.

Polska wieś 2016 – gospodarowanie gruntami rolnymi

Niezmiennie od 2000 r. raport cieszy się wśród czytelników dużym uznaniem, ponieważ w sposób kompleksowy analizuje i upowszechnia wiedzę o sektorze rolnym i obszarach wiejskich w Polsce. Ten sektor gospodarki, wbrew negatywnym opiniom sprzed wejścia do UE, nie tylko nie był barierą hamującą polską integrację z UE, ale stał się znaczącym uczestnikiem Jednolitego Rynku Europejskiego i jedną z lokomotyw polskiego eksportu.

W tegorocznym raporcie sporo uwagi poświęcono pokazaniu sytuacji polskiej wsi, a zwłaszcza przemian ludnościowych i rolnictwa, na tle innych krajów europejskich. Autorzy raportu wskazują, że dystanse rozwojowe, dzielące wieś i miasto, zmniejszają się. Następuje proces upodabniania się najważniejszych wskaźników charakteryzujących poziom rozwoju społecznego i gospodarczego, poglądów politycznych, aspiracji edukacyjnych, wzorców konsumpcji, sytuacji demograficznej i wielu innych, między miastem a wsią w naszym kraju.

Prof. Jerzy Wilkin jednocześnie zwraca uwagę, że zagrożenie dla polskiego rolnictwa stanowi nieracjonalne gospodarowanie gruntami rolnymi. W latach 2002-2014 obszar gruntów rolnych zmniejszył się aż o 2,3 mln ha. Przyczyniają się do tego wady zarówno polityki rolnej jak i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

Właściwa diagnoza jest potrzebna nie tylko do tego aby zrozumieć, ale także po to, aby zmieniać stan rzeczy w pożądanym kierunku. Ta druga funkcja jest ściśle powiązana z kształtowaniem strategii i polityki rozwoju. Mamy nadzieję, że nasz raport okaże się pożyteczny, także w tym zakresie – zaznaczają wydawcy raportu.

Raport „Polska wieś” wydawany jest przez FDPA od 2000 roku. Wielkie znaczenie ma jego wymiar informacyjny i publikacja w dwóch wersjach językowych: polskiej, która ukazuje się zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, oraz angielskiej (tylko w wersji elektronicznej). Obie wersje językowe są bezpłatnie udostępniane na stronach internetowych Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), która od początku wspiera i finansuje to wyjątkowe przedsięwzięcie badawcze.

źródło: Centrum Prasowe PAP