Rolnicy pod ochroną

Rośnie świadomość ubezpieczeniowa rolników. Dzięki wprowadzeniu obowiązkowych polis na uprawy, coraz więcej gospodarzy widzi sens w ubezpieczaniu trudów swojej pracy. Obecnie z 11 mln hektarów terenów uprawowych 3,5 mln objętych jest ochroną.

Kapryśna pogoda ostatnich tygodni udowodniła rolnikom słuszność ich decyzji o zakupie polisy lub uświadomiła potrzebę ubezpieczenia się na przyszłość. Nękające Polskę gradobicia spowodowały silne szkody w dojrzewających uprawach. Jednocześnie towarzystwa ubezpieczeniowe zalały setki zgłoszeń szkód.

– Występują takie dni, gdy po przejściu gradu w danym rejonie Polski otrzymujemy nawet około 500 zgłoszeń – komentuje Andrzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Grupy Concordia.

Napawającym optymizmem jest fakt, że coraz więcej rolników ubezpiecza się w coraz to szerszym zakresie. Pomimo tego, że obowiązkowe ubezpieczenie upraw zakłada konieczność ubezpieczania się od przynajmniej 1 ryzyka, np. gradu, to dużym zainteresowaniem cieszyły się polisy od przymrozków oraz ujemnych skutków przezimowania. Dodatkowo na atrakcyjnych warunkach rolnicy ubezpieczają się od ognia, który może wystąpić również po zebraniu plonów.

Prawdziwy test polisy przychodzi niespodziewanie, w postaci szkody deszczu lub gradu. Przetaczające się przez Polskę nawałnice bardzo często powodują znaczne ubytki w uprawach spowodowane głównie przez opady gradu. W takiej sytuacji ubezpieczony rolnik może zgłosić szkodę do towarzystwa – likwidator szkód oceni dokładnie ubytek w plonie, a odszkodowanie pokryje poniesione straty. Warto jednak podkreślić, że koszt ubezpieczenia upraw zbóż często kształtuje się na poziomie równowartości 2 euro za 1 ha, czyli kwoty stanowiącej ustawową karę za brak ubezpieczenia. Warto więc zastanowić się nad wykupem polisy, by w przypadku zaistnienia niespodziewanej sytuacji nie ponosić dodatkowych kosztów.

– Zauważmy, że zainteresowanie polisami rośnie z każdym rokiem. W 2009 odnotowaliśmy trzykrotny wzrost ubezpieczanego areału, w porównaniu z rokiem poprzednim – dodaje Janc.

Polacy zdają się wyznawać zasadę, że lepiej być mądrym przed szkodą. Świadczy o tym rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami. Jak pokazują ostatnie tygodnie, jest to jak najbardziej uzasadniony trend, szczególnie w rolnictwie. Wysokość sumy wypłaconych odszkodowań dochodzić bowiem będzie do kilkudziesięciu milionów złotych.