Jeszcze tylko przez kilka najbliższych tygodni rolnicy będą mogli ubezpieczyć swoje uprawy i zwierzęta z możliwością uzyskania dotacji do składki. 18 listopada br. kończy się jesienny okres ubezpieczeń. Rolnicy decydujący się na wybór dotowanego ubezpieczenia upraw lub zwierząt gospodarskich w PZU zapłacą tylko połowę składki. ...

„Dziennik” pisze, że rząd chce ograniczyć dotacje państwa do ubezpieczenia rolników w KRUS. Nad projektem pracuje zespół pod kierownictwem ministra Michała Boniego, szefa doradców strategicznych premiera. ...

Z dniem 1 października 2009 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 667). Kasa omawia istotne zmiany dotyczące podlegania temu ubezpieczeniu i wymiaru składek. ...

Rośnie świadomość ubezpieczeniowa rolników. Dzięki wprowadzeniu obowiązkowych polis na uprawy, coraz więcej gospodarzy widzi sens w ubezpieczaniu trudów swojej pracy. Obecnie z 11 mln hektarów terenów uprawowych 3,5 mln objętych jest ochroną. ...

Łączny wymiar składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za III kw. br. wynosi 293 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. ...

Kasa informuje o wymiarze kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kw. 2009 roku i przypomina, że ustawowy termin ich uregulowania upływa 31 stycznia 2009 roku. ...