GUS szacuje, że zbiory zbóż będą wyższe niż rok temu

GUS szacuje, że zbiory zbóż podstawowych z mieszankami w 2009 roku wyniosą między 26,0 a 27,2 mln t, tj. o 1-6 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 5-10 proc. więcej od średniej z lat 2001-2005 – podał GUS.

GUS ocenia zbiory rzepaku i rzepiku na ok. 2,1 mln ton, tj. o ok. 2 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych; produkcję warzyw gruntowych na 4,6 mln ton, tj. o 4 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o ponad 1 proc. mniej od średnich zbiorów z lat 2001-2005.

GUS przewiduje, że zbiory owoców z drzew wyniosą 3 mln ton, tj. o 8 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych oraz o 10 proc. więcej od średnich zbiorów z lat 2001-2005, zaś zbiory owoców z krzewów owocowych szacuje się na pół mln t, tj. o 1 proc. mniej niż w ubiegłym roku i o 16 proc. więcej od średnich zbiorów z lat 2001-2005.

PAP