Dofinansowania dla młodych rolników – kto pomoże je uzyskać?

dofinansowanie dla rolnikow

Wielu rolników dąży do tego, aby móc rozwijać swoje gospodarstwa. Dzięki temu możliwe będzie w przyszłości osiągnięcie wysokich zysków. Ten rozwój nie będzie jednak możliwy, jeżeli nie będzie posiadało się odpowiednich zasobów finansowych. Obecnie możliwe są do pozyskania dofinansowania dla młodych rolników.

Dofinansowania dla młodych rolników – jakie warunki należy spełnić?

Osobą, która jest w stanie pomóc w tym temacie jest doradca rolniczy w Łomży. To może odpowiedzieć na pytanie odnośnie warunków, jakie należy spełnić, aby takie dofinansowanie otrzymać. Wśród tych warunków należy wymienić:

  • wiek – mniej niż 40 lat,
  • odpowiednie kwalifikacje zawodowe – wykształcenie rolnicze lub też wynikające ze stażu pracy, wyjątkiem są sytuacje, kiedy dana osoba zobowiązuje się do pozyskania takiego wykształcenia,
  • biznesplan – opowiadający o tym, jakie cele stawia sobie rolnik i w jaki sposób zamierza podjąć się ich realizacji, ważne jest również to, aby młody rolnik zobowiązał się do wykonania biznesplanu,
  • właściciel gospodarstwa rolnego – o powierzchni co najmniej 1 ha, nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowania dla młodych rolników w Podlaskim mogą stać się ogromnym wsparciem.

Dofinansowania dla młodych rolników – czy warto się o nie postarać?

Dofinansowania dla młodych rolników dedykowane są dla osób, jakie prowadzą działalność obejmującą produkcję roślinną lub zwierzęcą. Pieniądze można przeznaczyć na zakup nowych maszyn, czy też na inne wyposażenie gospodarstwa. Dopłata możliwa jest do uzyskania jednorazowo. O wszystkim poinformuje doradca rolniczy w Łomży, który na bieżąco jest ze wszystkimi tematami. Warto wiedzieć, że takie pieniądze wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsze pieniądze to 80% przyznanej kwoty finansowania. Druga rata to pozostałe 20%. Czy warto postarać się o takie pieniądze? Oczywiście, że tak. Warto stawiać na rozwój – tak jak wiele innych osób już to robi.