Metabolity drożdży w żywieniu bydła

Diamond V XPLS to dużo więcej niż drożdże, to produkt metabolizmu drożdży. Podobnie jak piwo, wino czy chleb zawdzięczają swoje właściwości: wygląd, smak, czy zapach procesowi fermentacji, w którym kluczową rolę odgrywają drożdże, tak samo Diamond V XPLS jest produktem fermentacji drożdży z rodzaju Saccharomyces cerevisiae, czyli drożdży piekarniczych, w wyniku której to fermentacji produkowane są cenne metabolity.

Dzisiejszy rynek dodatków drożdżowych dla bydła podzielił się na trzy grupy. Pierwszą z nich są drożdże paszowe „nieaktywne”, czyli znane nam wszystkim drożdże browarniane, drugą drożdże „aktywne”, do których zaliczamy suche drożdże aktywne oraz blendy, czyli drożdżę na nośnikach zbożowych. Trzecią, zupełnie odmienną grupą od pozostałych są metabolity drożdży, których wyłącznym przedstawicielem na naszym rynku jest Diamond V XPLS.

Zatem czym jest Diamond V XPLS?

Środowisko żwacza nie zapewnia optymalnych warunków dla przeżycia oraz rozwoju drożdży. Zarówno pH, temperatura, dostępność tlenu, jak i pokarmu, a także wysokie współzawodnictwo mikroorganizmów żwaczowych oraz bardzo krótka przeżywalność drożdży sprawiają, że nie są one w stanie spełnić swojej roli, czyli dostarczyć żwaczowi metabolitów. Wyklucza to możliwość namnożenia się aktywnych żywych drożdży oraz, co stanowi sedno ich podawania, wyprodukowanie przez nie metabolitów odżywiających florę bakteryjną żwacza.

Diamond V XPLS jest inny!

To nie drożdże, to produkt fermentacji! Powstały w ściśle kontrolowanych warunkach, optymalnych dla wzrostu i namnażania się drożdży dostarcza florze żwacza to czego potrzebuje – odżywczych metabolitów!

Zasada działania Diamond V XPLS.

Zawarte w XP składniki smakowe oraz zapachowe sprawiają, że pasza z dodatkiem Diamonda jest smaczniejsza dla zwierzęcia, co przekłada się bezpośrednio na zwiększone jej pobranie, czyli zwiększone pobranie suchej masy. Natomiast cenne metabolity odżywiają florę żwacza stabilizując proporcję między różnymi populacjami bakterii oraz sprzyjają namnażaniu się bakterii celulolitycznych, których jest do 60% więcej! Dobrze odżywiona i namnożona flora bakteryjna to lepsza fermentacja w żwaczu, a co za tym idzie lepsza strawność, co z kolei przekłada się bezpośrednio na produkcję LKT, w tym kwasu propionowego, bezpośrednie źródło energii dla produkcji mleka. Dzięki stabilizacji ilości LKT w żwaczu zmniejsza się ryzyko kwasicy. Lepsza fermentacja w parze ze składnikami smakowymi i zapachowymi to wspomniane wcześniej większe pobranie suchej masy, co ma szczególne znaczenie przy żywieniu paszami objętościowymi.

Znaczenie Diamond V XPLS. Konsekwencją dobrze odżywionego żwacza o ustabilizowanych korzystnych proporcjach LKT i bakterii cellulolitycznych jest zwiększona produkcja mleka o lepszych parametrach, przede wszystkim z pasz objętościowych, co przekłada się bezpośrednio na mniejszą ilość niedojadów na stole paszowym. To także mniej komórek somatycznych w mleku i mniej stanów zapalnych wymion. Dobrze odżywiony, zdrowy żwacz to lepsze wskaźniki rozrodowe, łatwiejsze zacielenia, skrócony okres międzywycieleniowy i lepszy skład siary, a także zdrowsze cielęta i mniejsza utrata masy ciała po wycieleniu przez krowę.

Wszystkie te elementy w konsekwencji przekładają się na zdrowotne i ekonomiczne uzasadnienie stosowania Diamond V XPLS.

Skuteczność działania Diamond V XPLS została wielokrotnie potwierdzona doświadczalnie oraz w praktyce hodowlanej na setkach ferm amerykańskich i polskich. A ponad sześćdziesiąt lat doświadczeń firmy Diamond V Mills gwarantuje produkt naturalny, bezpieczny, trwały o pewnych właściwościach.

Nutrimix Polska Sp. z o.o.
Kongres Olsztyn

Nutrimix Polska Sp. z o.o.