Jak zmniejszyć pracochłonność ? Technologie XXI wieku w polskiej oborze.

Duże nakłady pracy potrzebne w rolnictwie zawsze stanowiły problem w rozwiniętych społeczeństwach. W produkcji roślinnej udało się znacznie ograniczyć zapotrzebowanie na pracę poprzez :

 • zwiększenie powierzchni pól
 • zwiększenie wydajności maszyn i ich agregatowanie
 • ograniczenie ilości zabiegów poprzez powszechne stosowanie środków ochrony roślin.

Podobnie produkcja drobiu i trzody chlewnej nie wymaga już wielkich nakładów pracy. Natomiast produkcja mleka w dalszym ciągu jest pracochłonna, co stanowi istotną barierę w jej rozwoju.

 • Jest kilka powodów dużego zapotrzebowania na pracę w produkcji mleka:
 • krowa potrzebuje bezwzględnie pasz objętościowych, a więc produkcja mleka musi być związana z ziemią – powoduje to większe rozdrobnienie w porównaniu z produkcją drobiu czy trzody
 • duża różnorodność prac koniecznych do wykonania w oborze zmusza nas do stosowania dużej ilości środków technicznych
 • bezwzględna konieczność wykonania poszczególnych prac nawet kilka razy dziennie powoduje, że obsługa jest praktycznie „uwiązana” do obory.
 • Prace w oborze możemy podzielić na trzy grupy:
 • przygotowanie i zadawanie paszy
 • dój i dalsze postępowanie z mlekiem
 • usuwanie odchodów i pielęgnacja zwierząt.

Prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz do tej pory udało się tylko zmechanizować. Natomiast na drodze automatyzacji, czyli skokowego zmniejszenia nakładów pracy ludzkiej, stawała niejednorodna i ciężka do obróbki pasza objętościowa.
Zdecydowana większość autorytetów zajmującą się żywieniem krów jest zgodna co do tego, że najwłaściwszym sposobem karmienia krów mlecznych jest podawanie dobrze wymieszanej, o właściwej strukturze i składzie mieszanki pasz objętościowych i treściwych, zwanej TMR.
Przełomem w organizacji żywienia krów jest zastosowanie PELLON Robot TMR.
PELLON Robot TMR pozwala żywić krowy najwłaściwszym sposobem, mieszanką TMR w sposób całkowicie automatyczny. Filozofia żywienia PELLON jest bardzo prosta .

Potrzebujemy dobrej jakości poszczególnych składników TMR-u. Ich ilość jest tak naprawdę nieograniczona. Niezbędna jest wiedza fachowa, doświadczenie i pilna obserwacja zwierząt na etapie komponowania mieszanki i programowania. Pozostałe prace wykonuje PELLON Robot TMR.

 • System Pellon w sposób automatyczny, już bez udziału człowieka, będzie:
 • pobierał zadane ilości poszczególnych pasz
 • sporządzał z nich jednorodną mieszankę bez niszczenia struktury
 • dostarczał sporządzoną mieszankę TMR w ściśle określone miejsce w zadanym czasie.

PELLON Robot TMR jest narzędziem, które pozwala w pełni wykorzystać wiedzę i fachowość hodowcy. Nie można dopuszczać do tego, by z powodu niedoskonałej organizacji i braku możliwości technicznych rezygnować z wiedzy żywieniowców i nie stosować niezbędnych dodatków.

W produkcji mleka najważniejsza jest krowa – to dla niej jest obora. PELLON Robot TMR potrzebuje wąskiego korytarza paszowego 170-200cm. Zdecydowanie lepiej jest powiększyć sektory obory wykorzystywane bezpośrednio przez krowy, niż eksponować korytarz paszowy – często 5-cio metrowej szerokości.

System żywienia Pellon z PELLON Robot TMR można zawsze rozbudować, przeorganizować i przeprogramować.
PELLON Robot TMR zawsze nadąży za powiększeniem stada, wzrostem wydajności i postępem zootechniki.

Dlaczego powinniśmy zdecydować się na PELLON Robot TMR ?

Za podjęciem decyzji o zainstalowaniu PELLON Robot TMR przemawiają następujące czynniki:
po głębokiej analizie wynika, że zmniejszenie nakładów pracy dzięki zastosowaniu PELLON Robot TMR daje wyraźny efekt ekonomiczny.

PELLON Robot TMR dzięki swej uniwersalności pozwala lepiej wykorzystać wiedzę, doświadczenie i zalety TMR-u
w sposób bardziej racjonalny możemy wykorzystać istniejące i projektowane obory, gdyż PELLON Robot TMR nie wymaga szerokiego korytarza, inwestując w PELLON Robot TMR możemy ubiegać się o częściowy zwrot, lecz nikt nie dołoży nam nawet grosza do kosztów pracy.

Czy stać nas by nie inwestować ?
#zdjecie0#

mgr Józef Homanowski
PELLON Sp. z o.o.
Kongres Olsztyn 2007

mgr Józef Homanowski