Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że zwiększający się sukcesywnie limit wolnych środków przewidzianych w budżecie działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” PROW 2007-2013, stwarza możliwość udzielenia wsparcia wszystkim ubiegającym się o nie jeśli ich wnioski spełniają wymogi Programu. To oznacza, że wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w ramach w naboru przeprowadzonego w 2013 roku ...

Od 2 czerwca do 31 lipca 2014 r. można składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”. Z takiej pomocy korzystają najczęściej rolnicy, którzy prowadza działalność na słabych jakościowo gruntach i otrzymują niskie plony, a co z tego wynika mierne dochody. ...

30 maja minął termin przyjmowania przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Datę zakończenia tego naboru podał 30 kwietnia 2014 roku, za pośrednictwem portalu internetowego Agencji, Prezes ARiMR Andrzej Gross. ...

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:  ...

Ułatwienia dla małych, przydomowych instalacji odnawialnych źródeł energii oraz obowiązek przyłączania OZE do sieci – to najczęściej wskazywane braki pierwszego projektu ustawy o OZE. W czasie konsultacji społecznych do Ministerstwa Gospodarki wpłynęło ponad tysiąc stron uwag. Dlatego resort pracuje nad drugą wersją ustawy. ...

10% premii inwestycyjnej i atrakcyjne warunki pożyczki otrzymają rolnicy, którzy w BZ WBK Finanse & Leasing zdecydują się sfinansować ciągnik. To z pewnością ciekawa alternatywa dla rolniczych kredytów preferencyjnych oraz osób, które skorzystały już z programu PROW. ...

W ubiegłym roku na refundacje wywozowe wydano blisko 60 mln zł. Korzystają z nich głównie producenci mięsa wieprzowego i wołowego. Do końca lutego ARR dofinansowała eksport kwotą ponad 11 mln zł. ...

– W ubezpieczeniach rolnych w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele dobrego – mówi prezes Concordii Piotr Narloch. Ale to nie przymus, a rosnąca świadomość rolników sprawiła, że ubezpieczenia upraw stają się powszechne, zwłaszcza wśród dużych producentów. ...

Reforma systemu ubezpieczeń jest konieczna, by stał się on powszechniejszy i bardziej opłacalny dla rolników – uważa minister rolnictwa. I zapowiada, że wkrótce przedstawi konkretne propozycje zmian. ...

Po raz trzeci rolnicy, którzy szczególnie dbają o środowisko mogą ubiegać się o wsparcie z UE. W czwartek ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków. Nabór potrwa 2 miesiące. ...

15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W tym roku na dopłaty bezpośrednie przeznaczy ponad 3 mld euro. Wnioski można składać do 15 maja w regionalnych oddziałach ARiMR oraz przez internet. ...

Połączenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego już pewne. Wymuszają to przepisy UE. Za wypłatę środków unijnych będzie odpowiedzialna tylko ARiMR. ...

Minister rolnictwa uważa, że uda się powtórzyć wynik z roku poprzedniego. ...

Według ministra rolnictwa, Marka Sawickiego sięganie do kieszeni rolników nie rozwiąże problemu wydolności systemu emerytalnego. ...

Polskę każdego roku nawiedzają anomalie pogodowe. Po dwóch powodziach w 2010 roku, kolejny rok przyniósł opłakane w skutkach mrozy, następnie wiosenne przymrozki, a w końcu susze na dużej powierzchni kraju. ...