15 marca startuje nabór wniosków na dofinansowanie rolnictwa ekologicznego

15 marca startuje nabór wniosków na dofinansowanie rolnictwa ekologicznego

Po raz trzeci rolnicy, którzy szczególnie dbają o środowisko mogą ubiegać się o wsparcie z UE. W czwartek ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków. Nabór potrwa 2 miesiące.

Program rolnośrodowiskowy jest przeznaczony dla rolników, którzy prowadzą działalność zgodnie z zasadami ochrony środowiska, czyli np. z ograniczeniem zużycia nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, czy wprowadzając kosztowne rozwiązania agrotechniczne. Aby zrekompensować rolnikom te koszty i straty w dochodach ARiMR wypłaca im pomoc finansową w ciągu 5 lat realizacji programu. Wsparcie można uzyskać w ramach 9 różnych pakietów.

W ubiegłym roku z programu skorzystało ponad 110 tys. rolników. ARiMR wypłaci im 1,2 mld zł.

Rolnicy uczestniczący w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 – 2006, w 2011 mieli ostatni rok programu. To dotyczy ponad 23 tys. ludzi. Ci rolnicy muszą podjąć decyzję, czy chcą uczestniczyć w nowym procesie programowania. Szacujemy, że w tym roku przybędzie ok. 30 tys. chętnych: całkowicie nowi i ci, którzy będą kontynuowali program. Szacujemy, że łącznie ok. 130 tys. ludzi skorzysta w tym roku z płatności rolnośrodowiskowych – mówi Kaczor.

Na lata 2007-2013 na program rolnośrodowiskowy przewidziano 2,3 mld euro.

Z obecnej prognozy wynika, że każdy, kto będzie spełniał kryteria formalne, a więc będzie posiadał 1 hektar użytków rolnych, „Plan działalności rolnośrodowiskowej” i będzie przestrzegał wymogów w tych pakietach, otrzyma płatność – podkreśla Zygmunt Kaczor.

Nad 5-letnią realizacją „Planu działalności” czuwa ARiMR.

Jeden formularz na różne rodzaje wsparcia. Rolnicy mogą na jednym wniosku ubiegać się o dopłatę bezpośrednią, płatność rolnośrodowiskową oraz wsparcie w ramach tzw. ONW, czyli obszarów o niekorzystnych warunkach.

Po raz trzeci rolnicy składają wniosek rolnośrodowiskowy razem z wnioskiem o jednolitą płatność obszarową, ponieważ jest on wnioskiem spersonalizowanym, jest im wysyłany na podstawie wniosku z ubiegłego roku. Wystarczy wypełnić dodatkową wkładkę zawierającą deklarację pakietów rolnośrodowiskowych – wyjaśnia Zygmunt Kaczor z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na tym samym formularzu, który rolnik składa o płatność rolnośrodowiskową i dopłatę bezpośrednią, można również wnioskować o wsparcia w ramach ONW. Przysługuje ono rolnikom prowadzącym działalność w wyjątkowo niekorzystnych warunkach, np. w górach. W ubiegłym roku Agencja wypłaciła ok. 1,3 mld zł w ramach takiej pomocy. Według szacunków bez dopłat ONW nawet połowa gruntów rolniczych w Polsce mogłaby zostać wyłączona z użytkowania, ponieważ byłoby to nieopłacalne.

Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR od 15 marca do 15 maja. Złożone po terminie, ale nie później niż 11 czerwca, będą skutkowały obniżaniem udzielonego wsparcia o 1 proc. za każdy dzień spóźnienia.