Trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2013 r.

Do 17 czerwca do ponad 1,3 mln rolników trafiło ponad 14 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich za 2013 rok. Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę tych dopłat od 2 grudnia ubiegłego roku, a zakończy je do 30 czerwca 2014 r.

Wysokość stawek płatności bezpośrednich za 2013 rok została opublikowana w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Na tej podstawie ARiMR mogła rozpocząć naliczanie rolnikom przysługujących im płatności. Przyznawana za 2013 rok tzw. Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) do hektara, będzie wyższa o blisko 100 zł, od obowiązującej w zeszłym roku. Płatność ta przysługuje każdemu rolnikowi, który gospodaruje na co najmniej 1 hektarze gruntów, zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej. W Polsce jednolitą płatnością obszarową jest objętych ponad 14 milionów hektarów ziemi.

W Polsce wysokość stawek płatności za dany rok uzależniona jest od kursu euro do złotówki, który obowiązuje w Europejskim Banku Centralnym na dzień 30 września. W tym roku kurs ten wynosił 4,2288 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku (wtedy wynosił 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla rolników. Polska na dopłaty bezpośrednie za 2013 r. dysponuje kwotą ok. 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld złotych.

Stawki płatności bezpośrednich za 2013 rok wynikające z rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rodzaj Płatności Stawka płatności
Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 830,30 zł/ha
Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych (UPO) 139,39 /ha
Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) 238,93 zł/ha
Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok 1 263,50 zł/ha
Płatność niezwiązana do tytoniu – tytoń Virginia 5,75 zł/kg
Płatność niezwiązana do tytoniu – tytoń pozostały 4,02 zł/kg
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych 719,43 zł/ha
Wsparcie specjalne – płatność do krów 602,60 zł/szt.
Wsparcie specjalne – płatność do owiec 126,86 zł/szt.
Oddzielna płatność z tytułu cukru 54,10 zł/tonę
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) 167,44 zł/tonę

Stawki te wynikają z:

  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1334),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1335),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1336),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1337),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1338),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1360),
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1361).