3,4 mld euro na dopłaty dla rolników. 15 marca rusza nabór wniosków

3,4 mld euro na dopłaty dla rolników. 15 marca rusza nabór wniosków

15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W tym roku na dopłaty bezpośrednie przeznaczy ponad 3 mld euro. Wnioski można składać do 15 maja w regionalnych oddziałach ARiMR oraz przez internet.

Jak podkreśla Renata Mantur, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w ARiMR rolnicy, którzy ubiegali się o płatności w ubiegłym roku dostaną wnioski spersonalizowane.

W tych wnioskach będzie znajdował się wypełniony formularz wniosku, dane referencyjne dotyczące powierzchni oraz materiały graficzne, które trzeba wypełnić i przesłać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – mówi Renata Mantur.

Łączna kwota, jaka zostanie przeznaczona na płatności bezpośrednie za ten rok wynosi 3,4 mld euro.

90 proc. kwoty płatności będzie realizowana z budżetu wspólnotowego, natomiast 10 proc. z budżetu krajowego – dodaje dyrektor w ARiMR.

W porównaniu do poprzedniego roku w systemie wsparcia nastąpiły pewne zmiany, polegające m.in. na tym, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie finansowała więcej płatności.

Od 2011 roku zostały wprowadzone nowe schematy pomocowe. Przede wszystkim Polska korzystając z możliwości korzystania z płatności w ramach tzw. wsparcia specjalnego, będzie realizowała płatność do tytoniu. Jest to płatność, która przysługuje do ilości wyprodukowanego tytoniu. Celem tej płatności jest dotowanie surowca tytoniowego o bardzo wysokiej jakości. Na tę płatność będzie przeznaczone ponad 29 mln euro – wyjaśnia Renata Mantur.

Taki surowiec musi spełniać wysokie wymagania jakościowe i dodatkowo musi być uprawiany w określonych rejonach. Dofinansowanie do tytoniu będzie przysługiwało tylko do ilości surowca, która zostanie dostarczona do pierwszego przetwórcy, zatwierdzonego przez Agencję Rynku Rolnego.

Od tego roku ARiMR przejmuje od ARR przyznawanie tzw. płatności uzupełniającej.

W tym roku ARiMR będzie wypłacała płatności uzupełniające do tytoniu oraz do skrobi. Tę płatność rolnicy otrzymywali w latach ubiegłych. Dotychczas ubiegali się o nią i składali wnioski do Agencji Rynku Rolnego. Należy przypomnieć rolnikom i wszystkim tym, którzy są uprawnieni do tej płatności, aby w tym roku złożyli wnioski do ARiMR – mówi Renata Mantur.

Na płatność niezwiązaną do tytoniu Agencja przeznaczy blisko 50 mln euro, a do skrobi – ponad 11 mln euro.

Kolejna zmiana dotycząca systemu dopłat bezpośrednich obejmuje płatności do owiec. Od tego roku o takie dofinansowanie będą mogli ubiegać się hodowcy z 2 kolejnych województw: świętokrzyskiego i łódzkiego.

Zmienią się również zasady przyznawania dopłat do owoców miękkich. Stosowaną dotychczas płatność przejściową zastąpi płatność oddzielna i będzie ona przyznawana tym rolnikom, którzy uzyskali dopłatę do uprawy truskawek czy malin w 2008 roku. Na jej realizację w tym roku Agencja przeznaczy ponad 19 mln euro.