Dobre wiadomości dla ubiegających się o wsparcie z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że zwiększający się sukcesywnie limit wolnych środków przewidzianych w budżecie działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” PROW 2007-2013, stwarza możliwość udzielenia wsparcia wszystkim ubiegającym się o nie jeśli ich wnioski spełniają wymogi Programu.

To oznacza, że wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w ramach w naboru przeprowadzonego w 2013 roku mają realne szanse na zawarcie umów przyznania pomocy z ARiMR.

Możliwość uzyskania wsparcia na realizację zaplanowanych projektów inwestycyjnych jest w dużej mierze uzależniona od samych wnioskodawców i ich zaangażowania w procesie rozpatrywania wniosku. Apelujemy zatem, abyście podjęli Państwo ścisłą współpracę z Agencją, dokładając wszelkich starań w trakcie prac związanych z przygotowaniem wymaganych uzupełnień dokumentacji oraz stosownych wyjaśnień, dzięki czemu możliwe będzie sprawne zamknięcie procesu oceny wniosków i przekazanie Państwu umów o przyznaniu pomocy.

Więcej:  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/zwiekszanie-wartosci-dodanej-podstawowej-produkcji-rolnej-i-lesnej-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy-w-naborze-z-2013-r.html