Brahmy

Brahmy – jest to rasa kury domowej pochodząca z Indii. Jej cechą charakterystyczną jest wielkość oraz bardzo bogate upierzenie.

Masa ciała samic wynosi około 4,5 kg, zaś samców około 5,0 kg. Posiadają nisko osadzony tułów i krótki grzbiet, także krótką i silnie upierzoną szyję. Nogi oraz żółte palce są pokryte piórami. Rasa ta występuje w wielu odmianach barwnych: czarnej, białej, kuropatwianej, brzozowej, krogulczej, jasnożółtej i niebieskiej. Dojrzałość rozrodczą kury osiągają w wieku 7 miesięcy, a koguty w wieku 1,5 roku. Jaja są kremowe, niewielkich rozmiarów. Jest to rasa mięsna.