Brabancka wiejska (domowa)

Brabancka wiejska (domowa) – początek istnienia tej rasy sięga XVII wieku. Jej cechą szczególną jest wyraźny, szczególnie u samic charakterystyczny czubek, położony za grzebieniem z tyłu głowy. Rasa ta ma wiele odmian barwnych, z których najczęściej występują okazy o ubarwieniu przepiórczym i dzikom.

Masa ciała samic wynosi około 2,0 kg, zaś samców około 2,5 kg. Jest to rasa nieśna. Kury są wyjątkowo płochliwe i żywotne, dojrzewają późno i wykazują przeciętną nieśność.