Dorking

Dorking – uważa się, że rasa pochodzi z Wielkiej Brytanii (po raz pierwszy opisano ją w 1815 roku), ale istnieją dowody na znacznie starsze jej korzenie. Już w czasach Imperium Rzymskiego opisywano kury niezwykle podobne w typie do współczesnych dorkinów.

Ich sylwetka ma kształt prostokąta z nisko osadzoną linią piersi. Charakterystyczne pięciopalczaste skoki są krótkie, ale dają dobre podparcie dużej masie osadzonej na obfitych udach. Najczęściej spotykaną w hodowlach barwą jest kuropatwiana srebrna. Niektóre osobniki posiadają grzebień różyczkowy. Jest to typ kury lokujący się pomiędzy typem ogólnoużytkowym a mięsnym. Rasę cechuje zadowalająca nieśność i wysoka jakość mięsa. Masa ciała samic wynosi około 3,5 kg, zaś samców około 4,5 kg.