Kartony po lodach, rurki z PCV, sieci, poszewki na poduszki, kilka lodówek, skrzynki i robale. Dużo robali… Nie są to typowe zakupy dla rodzinnej firmy. Ale nie mówimy tu o typowej, rodzinnej firmie. Bob Rich i jego rodzina przygotowują się do kolejnego roku zbierania owadów. Tym właśnie zajmuje się on, jego żona, syn i kilkoro najbliższych przyjaciół w firmie Weedbusters ...

LUDWIGSHAFEN, Niemcy i ONTARIO, Kanada 29 marca 2010 – BASF i NOD Apiary Products ogłosiły współpracę na rzecz dostarczenia europejskim pszczelarzom nowego produktu, który kontroluje Varroa destructor, pasożytnicze roztocze, zidentyfikowane przez niezależne instytucje jako główny winowajca obniżającej się liczby uli pszczelich na światową skalę. ...

Ojczyzną robotów udojowych jest Europa. To tu już w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia podjęto prace studialne w zakresie systemów doju zrobotyzowanego. Działo się to jednocześnie w Holandii, Wielkiej Brytanii i w Niemczech. ...

Zapalenia gruczołu mlekowego u krów, które stanowią reakcję na zakażenie, pozostają ciągle najczęstszą i najdroższą chorobą bydła przy uwzględnieniu zarówno bezpośrednich strat produkcyjnych, pogorszenia jakości mleka surowego i obniżenia, jak też kosztów zwalczania. ...

Analiza wielkości produkcji przeprowadzona na początku roku kwotowego 2009/2010 wykazała, że tylko w 10 krajach Wspólnoty produkcja mleka wzrosła lub pozostała na podobnym poziomie w porównaniu do tego samego okresu 2008 roku. W pozostałych krajach UE odnotowano spadek produkcji, przy czym największy wystąpił na terenie Belgii i Litwy – odpowiednio 25,9% oraz 12,8%. ...

Przetwórcy i konsumenci stawiają producentom mleka coraz większe wymagania jakościowe. W mleczarstwie poziom komórek somatycznych (LKS) zawartych w mleku decyduje o określeniu jego klasy. ...

Akt prawny – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2002 roku, w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu i transporcie mleka oraz przetworów mleczarskich (Dz. U. z 2002 r. nr 117, poz. 1011) wprowadza wymagania dla gospodarstw, w których produkowane jest mleko surowe do przetwórstwa na cele spożywcze. Inspekcja Weterynaryjna została upoważniona do objęcia ...

W krajach Unii Europejskiej ponad 2/3 rolników rozlicza podatek VAT, u nas zaledwie kilka procent. Reszta czyli tak zwani rolnicy ryczałtowi do sprzedanych z gospodarstwa towarów mają doliczany VAT i na tym kończy się ich przygoda z ekonomią. ...

Na przykład na zakup gruntów rolnych czy powiększenie gospodarstwa rodzinnego. Kredyty preferencyjne bo o nich mowa, mimo oprocentowania na poziomie dwóch procent, nie biją rekordów popularności. Czy pieniądze, które czekają w bankach, przestały być potrzebne, czy zbyt trudno je dostać. ...

W etiologii hipokalcemii pierwsze miejsce zajmują błędy żywienia mineralnego głównie w okresie zasuszenia i pierwszych dniach laktacji. Utrzymanie dużej koncentracji wapnia w surowicy krów po wycieleniu oprócz minimalizacji ujemnego bilansu energii należy zaliczyć do podstawowych zasad żywienia krów wysoko wydajnych w okresie okołoporodowym. ...

Ciągły wzrost wydajności mleka od krów jest faktem, którego nie można nie zauważyć. Taki progres musi oczywiście cieszyć, ale niestety stymuluje zjawiska, na które patrzymy niezbyt łaskawym okiem. Szczególnie wysokie wymagania stawiane się osobom z sektora paszowego Jest im coraz trudniej pogodzić oczekiwania krowy (zwłaszcza energetyczne) z zachowaniem jej w stanie zdrowia. ...

Chciałbym się z Państwem podzielić swoimi przemyśleniami na temat bydła mięsnego w naszym kraju. Nikt nie ma wątpliwości, że ten kierunek produkcji będzie się rozwijał, ale jakie będzie tempo rozwoju to trudno powiedzieć. Na początek jednak chciałbym przybliżyć Państwu działania organizacji, której jestem Prezesem. ...

Krzyżowanie jest powszechnie stosowaną w pracy hodowlanej metodą umożliwiającą wykorzystanie efektów dziedziczenia pośredniego cech rodzicielskich oraz heterozji (wybujałości mieszańców). Pozwala ono na szybką poprawę cech ilościowych i jakościowych potomstwa krzyżowanych ze sobą osobników. ...

Najbardziej popularną rasą bydła mięsnego w Polsce jest limousine. Jednak mimo rosnącego zainteresowania hodowców tą i innymi rasami mięsnymi, oraz jednorazowymi krzyżówkami krów ras mlecznych z buhajami ras mięsnych, nadal pozyskiwane mięso wołowe pochodzi głównie ze stad bydła mlecznego. ...

Efektywność chowu bydła mięsnego determinowana jest trzema grupami czynników: reprodukcją, technologią chowu (żywienie i utrzymanie) oraz rasą zwierząt. Reprodukcja obejmuje: rozród; odchów cieląt przy matkach oraz odchów jałówek do remontu własnego stada lub na sprzedaż. ...