Nowe standardy w ochronie zbóż przed chwastami – Od nauki do praktyki rolniczej

Dow AgroSciences w roku 2009 zarejestrowała aż 2 nowe herbicydy: Dragon 450 WG oraz Lancet 125 WG. Wprowadzenie do sprzedaży tych nowatorskich środków ochrony roślin, jest nie tylko związane z połączeniem w jednym produkcie już zarejestrowanych substancji aktywnych lub zmianą formy użytkowej – formulacji. Każdy z tych herbicydów zbożowych nie tylko zawiera sprawdzoną bardzo skuteczną substancje aktywną – florasulam, ale co warto szczególnie podkreślić nową molekułę wprowadzaną równolegle do ochrony zbóż na rynek polski i europejski.

Zarejestrowanie tych herbicydów, zwalczających chwasty w zbożach poprzedzone było wieloletnimi badaniami polowymi. Liczne doświadczenia przeprowadzono praktycznie w każdym rejonie Polski i określono zakres zwalczanych chwastów i bezpieczeństwo roślin uprawnych w różnych warunkach glebowych, pogodowych, fazach rozwojowych chwastów oraz roślin uprawnych. Jednak głównym celem było potwierdzenie, że oferowane polskiemu rolnikowi produkty będą tymi, które – uwzględniając szybkie zmiany w technologii uprawy zbóż, występowaniu chwastów, ich nasileniu – spełnią ich oczekiwania.

 • Rolnicy potrzebują nowych herbicydów, które rozwiążą problemy zwalczania chwastów w zbożach ozimych – obecnie odmienne niż kilka/kilkanaście lat temu:
 • produktu zwalczającego nie tylko typowe dla zbóż chwasty dwuliścienne jak: przytulia czepna, chwasty rumianowate,gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, mak polny, ostrożeń polny, ale także występujące coraz częściej w ostatnich latach „nowe” chwasty takie jak, np. fiołek polny.
 • kompletnego herbicydu zwalczającego miotłę zbożową i wszystkie najważniejsze chwasty dwuliścienne.

Nowatorski herbicyd to taki, który jest w stanie zaoferować nam wiele korzyści, jak choćby: wysoka skuteczność na obecnie występujące na polach zbóż podstawowe chwasty, mniejsza wrażliwość na spadki temperatur, dobra mieszalność z innymi preparatami (fungicydy, regulatory wzrostu), bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej nawet na początku strzelania w źdźbło, wygoda stosowania.

Ochrona zbóż przed chwastamiDRAGON 450 WG

DRAGON 450 WG jest systemicznym herbicydem, w formie rozpuszczalnych w wodzie granul, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej. Dragon 450 WG zawiera 2 substancje aktywne, w tym najnowszą molekułę (aminopyralid) wprowadzaną do ochrony zbóż na rynek polski i europejski.

Jak chronić zboża przed chwastami

DRAGON 450 WG umożliwia skuteczne zwalczenie na takim samym, bardzo wysokim poziomie wszystkich najważniejszych chwastów dwuliściennych: przytulia czepna, chwasty rumianowate, gwiazdnica pospolita, mak polny, chaber bławatek, chwasty rdestowate, fiołek polny i wiele innych !

 • Podstawowe zalety herbicydu DRAGON 450 WG:
 • jedna dawka niezależna od wielkości i rodzaju zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi: 33,3 g/ha
 •  brak luk i wysoka skuteczność w zwalczaniu najważniejszych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych
 • szybkie pobieranie i działanie herbicydu na chwasty, zatrzymanie wzrostu chwastów w ciągu 1-2 dni!
 • możliwość stosowania już od 5ºC
 • bezpieczeństwo dla zbóż – nawet do fazy początku strzelania źdźbło
 • doskonała mieszalność z herbicydami zwalczającymi miotłę zbożową, np. Apyros, Atlantis, Attribut
 • wygoda w stosowaniu, niski koszt transportu i składowania
 • nowatorska formulacja WG – każda granula zawiera te same proporcje (2:1) dwóch różnych substancji aktywnych

DRAGON 450 WG to przemyślane połączenie wybranych przez rolników najlepszych cech dostępnych do tej pory herbicydów na chwasty dwuliścienne, stosowanych w fazie krzewienia zbóż.

Standardy w ochronie zbóż przed chwastami
Lancet Plus 125 WG

Lancet Plus 125 WG to nowy, kompletny herbicyd do jednoczesnego zwalczania zarówno miotły zbożowej jak i chwastów dwuliściennych, nie wymagający tworzenia mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami.

Lancet Plus 125 WG jest środkiem chwastobójczym w formie rozpuszczalnego w wodzie granulatu, do stosowania nalistnego, przeznaczonym do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym. Niezależnie od wielkości chwastów (dwuliściennych: liścienie → rozeta liści, miotła zbożowa w zakresie 1 liść → koniec krzewienia) preparat Lancet Plus 125 WG zastosowany włącznie do fazy pierwszego kolanka zbóż, skutecznie eliminuje chwasty z plantacji zbóż ozimych.

Nowe standardy ochrony zbóż przed chwastami

Preparat zawiera trzy substancje czynne, z czego dwie (piroksysulam i aminopyralid), to najnowsze molekuły wprowadzane równolegle do ochrony zbóż na rynek polski i europejski. Warto podkreślić, że obie najnowsze molekuły zwłaszcza w połączeniu z florasulamem mają skuteczne działanie na wiele gatunków chwastów, w tym np. na miotłę zbożową, przytulię czepną, mak polny, chabra bławatka, rdesty, samosiewy rzepaku, gwiazdnicę pospolitą, fiołka polnego. W celu uzyskania jak najwyższej skuteczności chwastobójczej, zwłaszcza na przerośnięte chwasty (np. zabieg w fazie 1 kolanka zbóż) lub/i w trudnych warunkach termicznych (zabieg wczesną wiosną) zaleca się stosowanie herbicydu Lancet Plus 125 WG w dawce 200 g/ha, z dodatkiem adiuwantu – Olstick 90 EC w dawce: 1 l/ha.

 • Podstawowe zalety herbicydu Lancet Plus 125 WG:
 • dwie najnowsze molekuły wprowadzane do ochrony zbóż w Polsce i Europie.
 • wygodne i kompletne rozwiązanie na miotłę i wszystkie najważniejsze chwasty dwuliścienne dla wymagających rolników
 • jedna skuteczna dawka Lancet Plus 125 WG 200 g + 1 l Olstic 90 EC/ha
 • możliwość wykonania zabiegu później, do fazy pierwszego kolanka zbóż z zachowaniem wysokiej skuteczności zwalczania chwastów.
 • długi termin stosowania
 • działa już od 5ºC

Źródło: Dow AgroSciences