Dlaczego nie warto stosować podrobionych środków ochrony roślin?

rolnictwo

Stosowanie środków ochrony roślin wyprodukowanych przez profesjonalnych producentów charakteryzują się wysoką jakością i skutecznych działaniem gwarantującym zamierzone efekty. Ze względu na to, że jakościowe i skuteczne produkty charakteryzują się wyższą ceną, na rynku narodził się nielegalny obrót podrobionymi środkami do ochrony roślin. Sprzedawane są one na bazarach po znacznie niższych cenach stanowiąc aż 15% rynku. W poniższym artykule postaramy się wytłumaczyć dlaczego nie warto stosować środków z niepewnego źródła. 

Podrabiane środki ochrony roślin są nielegalne

Sprzedaż środków do ochrony roślin powinna odbywać się zgodnie z istniejącymi regulacjami prawnymi. Zarówno obrót, nabywanie jak i stosowanie podróbek jest prawnie zakazane i zagrożone odpowiedzialnością karną. Dlaczego stosowanie tego typu środków jest nielegalne? Otóż warto mieć świadomość, że środki niewiadomego pochodzenia mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa produkcji żywności oraz środowiska naturalnego. Łamanie zakazu zakupu i stosowania nielegalnych środków ochrony roślin grozi nie tylko konsekwencjami karnymi, ale także finansowymi.

Niebezpieczeństwo utraty plonów dla rolników

Mówi się, że największe ryzyko w przypadku stosowania podrobionych środków ochrony roślin ponosi rolnik. Jest on bowiem narażony na zniszczenie upraw, skażenie gleby czy gromadzenia się w glebie nieznanych substancji wpływających na wzrost roślin przez długie lata. Warto również mieć na uwadze, że rozprowadzając nieznane środki za pomoca opryskiwacza narażamy go na zniszczenie czy szybsze eksploatowanie. Może się okazać, że wykonanie nawet jednego oprysku, będzie skutkowało koniecznością wymiany wielu ważnych części do opryskiwacza.

Jak się uchronić przed podróbkami?

Podróbki środków chemicznych bardzo trudno rozpoznać, ale przestrzegając kilku zasad uchronisz się przed zakupem preparatów niewiadomego pochodzenia. Po pierwsze środki ochrony roślin powinno się kupować tylko w certyfikowanych punktach sprzedaży i przy okazji sprawdzać czy opakowanie ma czytelną etykietę w języku polskim z nazwa posiadacza zezwolenia, datą produkcji, numerem partii i okresem ważności. Po drugie od razu powinniśmy sprawdzić szczelność zamknięcia opakowania.

Ponadto przy zakupie powinniśmy otrzymać fakturę potwierdzającą nabycie produktu i zapewniającą możliwość reklamacji. W przypadku zakupu środków i zauważeniu nietypowych reakcji przy sporządzaniu roztworu (nadmierne pienienie, słaba rozpuszczalność, wytrącanie się osadu) należy bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

Jeżeli masz podejrzenia, co do jakości i legalności zakupionego środka ochrony roślin lub masz pewność, że produkt jest wadliwy, należy skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa.