Do podstawowych, niezmiennych od lat kierunków hodowli pszenicy – zboża o zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego, należy wysoki potencjał plonowania, jakość oraz odporność na stresy biotyczne i abiotyczne. Modyfikacjom jednak ulegają brane także pod uwagę inne kryteria. Tolerancja na niekorzystne czynniki pogodowe oraz agrofagi, a także wysoka jakość są cechami, nad którymi hodowcy pracują ostatnio wyjątkowo intensywnie. ...

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku powierzchnia uprawy pszenżyta w ogólnej powierzchni zbóż zajmowała 20%. Dla porównania, areał uprawy pszenicy – ponad 30%. Dzięki postępowi osiągniętemu w hodowli od kilku lat wysoko i stabilnie plonującym gatunkiem zbóż jest pszenżyto ozime, co potwierdzają badania COBORU, szczególnie na słabych glebach. Jednak plony pszenżyta charakteryzują się w warunkach produkcyjnych zróżnicowaniem w ...

Tradycyjnie już, czerwiec to okres spotkań polowych. Dni pola to wprowadzenie w nowy sezon zasiewów, możliwość zapoznania się z ofertą firm przygotowaną dla swoich klientów. Rolnicy mają możliwość zweryfikowania informacji o nowych, wprowadzanych na rynek technologiach. Mogą na własne oczy przekonać się, które z rozwiązań sprawdza się w praktyce, które odmiany mają największy potencjał i jak radzą sobie w lokalnych ...

Dla producentów rzepaku ozimego zbliża się czas podejmowania decyzji wyboru odmian. Zastanawiają się oni nad możliwościami kontraktacji, podejmują negocjacje dotyczące umów, bądź też rozważają możliwość sprzedaży przyszłorocznego plonu na wolnym rynku. Przeprowadzają rekonesans dostępnej na rynku oferty pod kątem cech poszczególnych odmian. Niezwykle ważne jest wnikliwe zapoznanie się z charakterystyką i potencjałem odmian, a także i różnego rodzaju promocjami przygotowanymi ...

Żyto na ogół uprawia się w warunkach mniej sprzyjających uprawie innych gatunków zbóż. Wynika to z jego większej odporności na mrozy, mniejszych wymagań glebowo-cieplnych, większej zdrowotności i odporności na suszę czy niedobór składników pokarmowych. ...

Zgorzel podstawy źdźbła to choroba wywołana grzybem Gaeumannomyces graminis. Powoduje ona bardzo duże straty w plonie ziarna zbóż uprawianych po sobie. Z roku na rok obserwujemy coraz silniejsze jej nasilanie się, co jest spowodowane wzrastającym udziałem zbóż w strukturze zasiewów oraz uproszczeniami zmianowania. ...

Środki ochrony roślin dla wielu ludzi stały się niemal synonimem zła, jakie niesie współczesna cywilizacja. Nic dziwnego, że budzą obawy – ich rolą jest zabijanie organizmów, które szkodzą uprawom. Choć środki ochrony roślin stosuje się od ponad 200 lat, to dziś ich użycie podlega ścisłym przepisom zabezpieczającym człowieka i środowisko przed szkodliwym działaniem tych substancji. ...

Słodkie i miękkie pomidory, soczyste jabłka, słodka marchew. Tak wspominamy smaki dzieciństwa. Czy to faktycznie „wszechobecna chemia” sprawiła, że dzisiejsze warzywa i owoce nie smakują nam już tak bardzo? ...

Co jak co, ale środki ochrony roślin są najlepiej nadzorowanymi środkami chemicznymi w Unii Europejskiej. Już na etapie wprowadzania są bardzo dokładnie badane – muszą przejść ponad 100 testów oceniających ich wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. ...

Ten wniosek to w prostej linii efekt założenia, że owa „chemizacja” to zło. Alternatywą ma być powrót do metod naturalnych, często utożsamianych z rolnictwem dawnym, sprzed wprowadzenia środków ochrony roślin. ...

Normy dotyczące stosowania środków ochrony roślin są bardzo ostre, a członkostwo w Unii Europejskiej dodatkowo zobowiązuje Polskę do przestrzegania i wdrożenia wysokich norm unijnych. Żywność jest więc stale badana w celu określenia poziomu szkodliwych substancji występujących zarówno na jak i w produktach. Ta kontrola obejmuje również środki ochrony roślin. ...

Słowo „naturalny” zrobiło ogromną karierę. W Polsce jej korzeni trzeba szukać w latach 90., kiedy zostaliśmy zasypani wszelkimi dobrami (i „złami”) nowoczesnego przemysłu i rolnictwa. Wraz z nowymi towarami pojawiły się nowe przepisy prawne, które nakazywały informować konsumentów o składzie produktu. I bardzo dobrze – każdemu z nas należy się taka wiedza. ...

Żywność bez chemii nie istnieje. Nie istnieje też bez niej życie – chemia to związki, zależności i oddziaływanie między substancjami. No tak, to wiemy, ale ta „chemia”, o którą chodzi, to co innego. A przynajmniej takie przekonanie można spotkać w wielu publikacjach, zwłaszcza w internecie. ...

Zgorzel podstawy źdźbła jest chorobą płodozmianową. W znacznym stopniu wpływa na obniżenie uzyskiwanego plonu ziarna, pogarszając przy tym jego parametry jakościowe: masę tysiąca ziaren, liczbę ziaren w kłosie, rozkrzewienie i plon ziarna z kłosa. 70% udział zbóż w ogólnej strukturze zasiewów, nie przestrzeganie zasad płodozmianu, uproszczenia w uprawie sprawiają, że ryzyko wystąpienia choroby jest ogromne. ...

Tegoroczne ceny skupu czarnych porzeczek i wiśni są w tym roku bardzo niskie i nie pokrywają nawet kosztów ich produkcji . Aby zrekompensować straty producentów tych owoców wynikające z tej sytuacji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała im wsparcie. ...