Zboża na krajowym rynku są nadal drogie i prawdopodobnie ceny będą rosły aż do nowych zbiorów – poinformowała w poniedziałek Izba Zbożowo-Paszowa. Eksperci prognozują, że w tym roku światowe zbiory pszenicy wzrosną o 3,5 proc. ...

Dow AgroSciences w roku 2009 zarejestrowała aż 2 nowe herbicydy: Dragon 450 WG oraz Lancet 125 WG. Wprowadzenie do sprzedaży tych nowatorskich środków ochrony roślin, jest nie tylko związane z połączeniem w jednym produkcie już zarejestrowanych substancji aktywnych lub zmianą formy użytkowej – formulacji. Każdy z tych herbicydów zbożowych nie tylko zawiera sprawdzoną bardzo skuteczną substancje aktywną – florasulam, ale ...

Deficyt biomasy można znacznie ograniczyć poprzez zmianę podejścia do tradycyjnych gatunków uprawnych. Oprócz plonu głównego mogą one być również wykorzystywane dla celów energetycznych. Niewątpliwą korzyścią jest to, że w celu pozyskania biomasy nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z założeniem nowej plantacji, a do zbioru można wykorzystać tradycyjne maszyny i urządzenia rolnicze. ...