Dow AgroSciences w roku 2009 zarejestrowała aż 2 nowe herbicydy: Dragon 450 WG oraz Lancet 125 WG. Wprowadzenie do sprzedaży tych nowatorskich środków ochrony roślin, jest nie tylko związane z połączeniem w jednym produkcie już zarejestrowanych substancji aktywnych lub zmianą formy użytkowej – formulacji. Każdy z tych herbicydów zbożowych nie tylko zawiera sprawdzoną bardzo skuteczną substancje aktywną – florasulam, ale ...