Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obwieścił kwotę graniczną należnego podatku dochodowego za 2009 rok

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. (M.P. Nr 18 poz. 237) kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2009 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 2835 zł.

Kasa przypomina, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w trybie art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) zobowiązane są do do dnia 31 maja każdego roku podatkowego złożyć zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o kwocie podatku dochodowego od przychodów z tej działalności. W br. ostateczny termin na złożenie w Kasie zaświadczenia przypada w niedzielę i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego ulega on przesunięciu do poniedziałku 1 czerwca (za 2008 rok graniczna kwota należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 2755 zł).