Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Od dnia 26 marca 2009 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Obwieszczeniem z dnia 30 marca 2009 r. Minister Finansów ogłosił nową, obowiązującą od dnia 26 marca 2009 roku, stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, wynoszącą 10,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Dla przypomnienia, stawki odsetek za zwłokę są podstawą do obliczania należności z tytułu niepłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne rolników.