Komunikat Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja w sprawie naboru wniosków w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz.1443 z późniejszymi zmianami), informuję, że zapotrzebowanie na środki, wynikające ze złożonych do 13 sierpnia br. wniosków o pomoc finansową, w poszczególnych województwach wynosi:

Lp.

Województwo

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Kwota wnioskowana
[w zł]

1

Dolnośląskie

  12 689 826

23

1 150 000,00

2

Kujawsko – pomorskie

 22 491 621

80

4 000 000,00

3

Lubelskie

   32 906 032

102

5 100 000,00

4

Lubuskie

     5 571 854

6

300 000,00

5

Łódzkie

     26 254 812

68

3 400 000,00

6

Małopolskie

10 764 474

9

450 000,00

7

Mazowieckie

    48 804 779

140

7 000 000,00

8

Opolskie

   7 934 786

9

450 000,00

9

Podkarpackie

   9 043 324

27

1 350 000,00

10

Podlaskie

     23 016 719

77

3 850 000,00

11

Pomorskie

       12 077 214

34

1 700 000,00

12

Śląskie

         7 263 832

4

200 000,00

13

Świętokrzyskie

       12 631 479

34

1 700 000,00

14

Warmińsko – mazurskie

  13 915 048

34

1 700 000,00

15

Wielkopolskie

      37 194 316

91

4 550 000,00

16

Zachodniopomorskie

   9 160 013

14

700 000,00

Razem

291 720 128

               752

37 600 000,00