Zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz.1443 z późniejszymi zmianami), informuję, że zapotrzebowanie na środki, wynikające ze złożonych ...

Ponad 206 mln zł trafiło do „młodych rolników”, którzy o takie wsparcie wystąpili w ubiegłym roku. ARiMR rozpoczęła wydawanie decyzji o przyznaniu premii ułatwiającej start zawodowy tym, którzy złożyli takie wnioski w 2009 r. ...