W 1 tygodniu sierpnia ceny zbóż obniżyły się o 7-9 proc.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 3-9 sierpnia, w porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny zbóż konsumpcyjnych obniżyły się o 7-9 proc.

ZBOŻA
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 03-09.08.br. przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 475 zł/t, jęczmienia paszowego 356 zł/t, a żyta konsumpcyjnego 283 zł/t, tj. o 7-9 proc. niższym niż tydzień wcześniej.

Cena kukurydzy (silnie dodatnio skorelowana z ceną pszenicy) obniżyła się o ok. 4 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia i w analizowanym okresie wynosiła 613 zł/t.

W porównaniu do początku lipca ceny zbóż w zależności od gatunku uległy obniżeniu o 10-22 proc.

MIĘSO
W dalszym ciągu obniżają się ceny skupu żywca wieprzowego.

Według danych ZSRIR MRiRW w dniach 03-09.08.br. za 1 kg dostawcy otrzymywali 4,98 zł, o ok. 5 proc. mniej niż przed miesiącem. Średnia cena prosiąt na targowiskach po osiągnięciu maksymalnego poziomu 199 zł/szt., od czterech tygodni ulega obniżeniu.

Prawdopodobnie zwierzęta te w br. nie będą już istotnie drożeć ze względu na wzrost podaży prosiąt z krajowego chowu, jak również wzmożony import trzody chlewnej przeznaczonej do dalszego chowu.

W pierwszym tygodniu sierpnia dostawcy bydła otrzymywali w skupie 4,85 zł/kg, tj. o 1,9 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o prawie 4 proc. mniej niż na początku lipca.

Nadal wysokie ceny płacone są w skupie drobiu. W efekcie poprawia się opłacalność chowu tego żywca w relacji do cen pasz pełnoporcjowych i pszenicy. Na początku sierpnia br. za kurczęta typu brojler płacono 3,67 zł/kg wobec 3,64 zł/kg przed miesiącem. Indyki skupowano po 5,03 zł/kg, o ponad 3 proc. taniej niż miesiąc wcześniej.

MLEKO
Od końca czerwca br. ceny odtłuszczonego mleka w proszku na rynku krajowym utrzymują się na poziomie ok. 7 zł/kg, ale w wyniku aprecjacji złotego, w przeliczeniu na euro wykazują tendencję wzrostową.

PAP