Australorp

Australorp – rasa wyhodowana w Austrii około 1920 roku. W upierzeniu dominuje połyskliwy, zielonkawo-czarny kolor. Tułów jest osadzony na dobrze rozstawionych nogach. Jest to rasa ogólnoużytkowa.

Masa ciała samic wynosi około 2,5 kg, zaś samców około 3,5 kg. Australorpy należą do najwyżej produkcyjnych ras pod względem nieśności. Kury znoszą do 250 jasnobrązowych jaj w ciągu roku.