Ekstensywny (przyzagrodowy) system chowu kur

Stosowany jest w gospodarstwach rolnych, w których utrzymuje się od kilkunastu do kilkudziesięciu kur, mogących korzystać z nieograniczonych wybiegów. Celem tego systemu jest pokrycie zapotrzebowania na jaja i mięso drobiowe w danym gospodarstwie.

Nadwyżki są przeznaczane na sprzedaż i mogą stanowić produkcję towarową. Jego wadą są ograniczone możliwości powiększenia stada oraz konieczność odchowu kurcząt w sezonie wiosennym, co łączy się z sezonową produkcją jaj. Przy tym systemie otrzymywane są jaja i mięso o bardzo dobrych walorach smakowych i bardzo wysokiej jakości dzięki temu, że ptaki mogą żerować na wybiegach oraz żywione są przeważnie paszami gospodarskimi. W chowie przyzagrodowym zwykle nie buduje się wolno stojących budynków przeznaczonych dla kur. Ptaki utrzymywane są w pomieszczeniach przylegających do budynków inwentarskich lub innych zabudowań gospodarskich. Powinny być one suche i ciepłe, wyposażone w sprzęt do podawania paszy i wody, a także gniazda i grzędy. Liczba hodowanych kur zależy od wysokości pomieszczenia. Na 1 m2 powierzchni powinno przeznaczyć się około 6-7 dorosłych kur. Z pomieszczeń dla niosek kury powinny mieć wyjście na wybieg za pomocą specjalnego otworu. Karmidła niezależnie od typu i materiału powinny zapewniać ptakom łatwy dostęp do paszy, a ich konstrukcja zapobiegać przed rozsypywaniem mieszanki.

Gniazda wysłane czystą słomą lub wiórkami mogą być indywidualne lub zbiorowe. Jeśli decydujemy się na gniazda indywidualne to powinny one mieć wymiary nie mniejsze niż: szerokość 30 cm, głębokość 30-40 cm i wysokość 30-35 cm. Jedno takie gniazdo przeznacza się dla 6 niosek. Grzędy umieszcza się nad podgrzędną lub skrzynią nawozową na wysokości 80-100 cm od podłogi. Na 1 nioskę należy przeznaczyć około 20 cm grzędy, a odległość między sąsiednimi grzędami powinna wynosić 30 cm. Wszystkie lokuje się na tej samej wysokości. W pomieszczeniach dla kur można stosować piece akumulatorowe lub promienniki podczerwieni. Optymalna temperatura dla niosek to 180C. W okresie chłodów, gdy temperatura spada, następuje obniżenie nieśności. Niezbędna jest również wentylacja, zapewniająca taką wymianę powietrza, aby usunąć nadmiar szkodliwych gazów, głównie amoniaku.

Dużą rolę odgrywa też oświetlenie. Przy pomieszczeniach z oknami jego czas jest uzależniony od pór roku. Nioski bardzo silnie reagują na długość dnia świetlnego i wraz ze skracającym się dniem ich nieśność spada. Kurczęta odchowane w okresie od 1 czerwca do 1 września utrzymuje się bez oświetlenia do 20 tygodnia życia. Natomiast dla piskląt odchowanych w okresie od 1 września do 1 czerwca dzień świetlny ustala się według najdłuższego dnia naturalnego, jaki występuje w okresie 20 tygodni wychowu. Na wyniki produkcyjne wpływa nie tylko liczba godzin światła, ale także jego intensywność. Zbyt intensywne powoduje zwiększenie ruchliwości ptaków, co z kolei wpływa na zużycie paszy, wzrost zapylenia powietrza, a także może doprowadzić do wystąpienia zjawiska pterofagii i kanibalizmu. Niedostateczne oświetlenie, szczególnie w pierwszych dniach odchowu kurcząt utrudnia ptakom pobieranie karmy. Oprócz światła białego w pomieszczeniach dla drobiu możemy stosować także światło czerwone, które działa uspakajająco i zapobiega agresywności oraz niebieskie – niewidoczne dla ptaków, a ułatwiające pracę osobom z obsługi.

Źródło: CBR Rolniczy Magazyn Elektroniczny