Owoce pod dobrą ochroną

Owoce pod dobrą ochroną

Uprawy owoców i krzewów uchodzą za bardzo wrażliwe, ponieważ są narażone na poważne szkody, szczególnie w wyniku przymrozków i gradobicia. Pomimo tych zagrożeń, niektóre zakłady ubezpieczeń, w tym PZU oferują sadownikom ochronę upraw owoców miękkich.

Ubezpieczyć uprawy owoców można korzystając z dotowanych przez państwo ubezpieczeń obowiązkowych oraz dotowanych ubezpieczeń dobrowolnych. Ubezpieczenia te różnią się zakresem, czyli ryzykami, od których ubezpieczamy plantacje.

Właściciele plantacji drzew i krzewów owocowych mają ustawowy obowiązek ubezpieczenia ich przynajmniej od jednego z następujących ryzyk: grad, przymrozki, susza, powódź. Składka jest dotowana z budżetu państwa. Uprawę można także ubezpieczyć dobrowolnie od huraganu, deszczu nawalnego, piorunu, obsunięcia się ziemi i lawiny. Także w tym przypadku rolnik może liczyć na dotację z budżetu państwa.

Plantacje owoców można ubezpieczyć na terenie całego kraju. Stawki taryfowe są zróżnicowane w zależności od stopnia ryzyka występującego w danych regionach, czyli częstości występowania niekorzystnych zjawisk na danym terenie (np. gradobicia).

Największym zainteresowaniem sadowników cieszy się oferta ubezpieczeń, które obejmują ryzyka powodujące w sadach największe straty, tj gradobicie i przymrozki wiosenne.

Ubezpieczenia owoców drzew i krzewów owocowych są zawierane na podstawie ogólnych warunków obowiązkowego dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych, ogólnych warunków dobrowolnego dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych oraz ogólnych warunków ubezpieczenia upraw. Oferta obejmująca ubezpieczenia z dotacją z budżetu państwa oparta jest na przepisach ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z 7 lipca 2005 (Dz.U.05.150.1249 z późniejszymi zmianami). PZU SA prowadzi te ubezpieczenia na podstawie umowy w tym zakresie zawartej z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konrad Rojewski, ekspert PZU