Nowy PROW na lata 2014 – 2020 zatwierdzony

Nowy PROW na lata 2014 - 2020 zatwierdzony

Komisja Europejska zatwierdziła 12 grudnia br. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – otwórz