Nowa koncepcja żywienia loch

Nowa koncepcja żywienia loch

Racjonalne żywienie loch jest jednym z kluczowych elementów hodowli trzody. Wysoka efektywność rozrodcza jest celem, do którego dąży każdy hodowca. Właśnie z tą myślą powstał nowy program żywieniowy Provimi Polska – Synergia.

Lochy są bardzo wrażliwą grupą zwierząt. Liczba miotów, odchowanych prosiąt oraz ich kondycja zależy w głównej mierze od stanu fizjologicznego i zdrowotnego maciory. Jednym z najistotniejszych elementów zarządzania stadem zwierząt reprodukcyjnych jest odpowiednie żywienie, które uwzględnia skład surowcowy pasz, ich parametry żywieniowe i technologię zadawania. Biorąc pod uwagę te elementy firma Provimi Polska wprowadziła na rynek nowy program dla loch – Synergia. Opiera się on na pięciu kluczowych elementach żywieniowych, które zastosowane razem zwiększają efektywność całej produkcji.

Tkanka tłuszczowa

O tym, jak istotna jest odpowiednia grubość tkanki tłuszczowej u loch, można przekonać się w kluczowych momentach jej życia. Dzięki odpowiedniemu poziomowi rezerw w organizmie jest ona lepiej przygotowana do porodu i żywienia prosiąt. Właściwa ilość zmagazynowanego tłuszczu decyduje również o wejściu maciory w następny cykl reprodukcyjny. Poprzez odpowiednio zastosowany schemat żywienia oraz dopasowany skład paszy (nazwanych Provipotencjałem), hodowca jest w stanie skutecznie wpłynąć na ilość zapasu tkanki tłuszczowej w okresie ciąży oraz jej wykorzystanie w czasie karmienia. W efekcie lochy, w optymalnej kondycji, zachowują odpowiednią ilość zapasów nawet po wyczerpującej laktacji związanej z odchowaniem dużej ilości prosiąt.

Układ pokarmowy i odpornościowy

Strategia żywienia loch, zawarta w programie Synergia, uwzględnia także konieczność wspierania procesów trawiennych. Szczególną uwagę poświęcono wątrobie, traktując ją jako centrum przemian metabolicznych. Prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego macior ma fundamentalne znaczenie dla opłacalności utrzymywania stada reprodukcyjnego. Laktoefekt Aktiv to formuła specjalnego doboru składników, zachęcająca lochy do poboru paszy i w naturalny sposób stymulująca ich mleczność. Dodatkowo, na wzrost dziennego spożycia pokarmu, wpływają też składniki kompleksu Sejf Aktiv, który jest unikalną kombinacją olejków eterycznych i kwasów organicznych. Składniki zawarte w koncepcji Sejf Aktiv wykazują również działanie bakteriostatyczne i wpływają na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego, czego wynikiem są wysokoproduktywne lochy i witalne prosięta.

Ciąża

Ciąża to kluczowy okres w produkcji prosiąt. W tym czasie lochy są narażone na stres związany z trudnym do zaspokojenia poczuciem głodu. Jest on wynikiem braku poczucia sytości w układzie pokarmowym oraz dyskomfortem metabolicznym wynikającym ze zmian w składzie krwi. Taka sytuacja może wpłynąć na zwiększenie nerwowości stada, na obumieranie zarodków, a w konsekwencji na mniejszą liczbę żywo urodzonych prosiąt. Provi Relaks to odpowiednio dobrane nieskrobiowe polisacharydy, które wpływają pozytywnie na profil metaboliczny krwi, a tym samym poczucie sytości oraz zadowolenia zwierzęcia. Zmniejsza to ryzyko poronień i daje pozytywne efekty ekonomiczne w dalszych etapach produkcji.

Laktacje

Istotnym elementem, wpływającym na uzyskanie dużej liczby odchowanych prosiąt, jest okres laktacji. W tym czasie najważniejsza jest produkcja mleka i siary. Dzięki właściwej podaży anionów i kationów w paszy można oddziaływać na gospodarkę wapniową organizmu lochy. Odpowiednio dobrane wartości bilansu jonowego, inne w okresie ciąży i inne podczas karmienia prosiąt, wpływają także na ilość produkowanego pokarmu. Dodatkowo redukują prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu MMA. Optistart to odpowiednio dobrany bilans anionowo-kationowy, który właściwie zastosowany pozytywnie wpływa na ilość i jakość siary oraz mleka.

Wszystkie pięć konceptów (Provipotencjał, Sefj Activ, Laktoefekt Activ, Provi Relaks oraz Optistart), na których bazuje program Synergia, powstało w oparciu o wieloletnie światowe doświadczenia firmy Provimi. Odpowiednie dobranie poszczególnych składników umożliwia zarówno zwiększenie wydajności stada, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia większości problemów produkcyjnych.