Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolników w I kw. 2009 r.

Kasa informuje o wymiarze kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kw. 2009 roku i przypomina, że ustawowy termin ich uregulowania upływa 31 stycznia 2009 roku.

Uchwałą Nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 5 grudnia 2008 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na I kwartał 2009 r. została ustalona w wysokości 78,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte tym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 26,00 zł.

W I kw. 2009 roku składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 30% emerytury podstawowej obowiązującej w grudniu 2008 r. (636,29 zł), tj. 191,00 zł.