Wybrane ustawy dotyczące zasad chowu, hodowli i produkcji strusi w Polsce

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774 ze zm.:

 • 1999.01.01 Zm. Dz.U. 98.106.668 art. 135;
 • 2000.02.23 zm. Dz.U. 00.12.136 art. 44;
 • 2002.01.01 zm. Dz.U. 01.129.1438 art. 3;
 • 2002.02.13 zm. Dz.U. 01.129.1438 art. 3;
 • 2004.05.01 zm.przen. Dz.U. 01.129.1439 art. 3 – zob. tekst jednolity.
Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych, oceny wartości użytkowej i hodowlanej, prowadzenia ksiąg i rejestrów hodowlanych, a także nadzoru nad hodowlą i rozrodem zwierząt gospodarskich.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r., Nr 66, poz. 752 ze zm.:

 • 2001.04.21 zm. Dz.U. 01.29.320 art. 5;
 • 2001.11.12 zm. Dz.U. 01.129.1438 art. 2;
 • 2002.01.01 zm. Dz.U. 01.129.1438 art. 2;
 • 2002.02.13 zm. Dz.U. 01.129.1438 art. 2;
 • 2002.08.04 zm. Dz.U. 02.112.976 art. 1;
 • 2002.10.26 zm. Dz.U. 01.123.1350 art. 48;
 • 2003.01.01 zm. Dz.U. 01.129.1438 art. 2;
 • 2003.03.28 zm. Dz.U. 03.52.450 art. 1, art. 14;
 • 2003.04.28 zm. Dz.U. 01.129.1438 art. 2; zm. Dz.U. 03.52.450 art. 1, art. 14;
 • 2003.06.29 zm. Dz.U. 03.52.450 art. 1, art. 14;
 • 2003.07.29 zm. Dz.U. 03.122.1144 art. 2, art. 7;
 • 2003.07.31 zm. Dz.U. 03.122.1144 art. 2, art. 7;
 • 2003.12.23 zm. Dz.U. 03.208.2020 art. 4;
 • 2004.01.01 zm. Dz.U. 01.129.1438 art. 2;
 • 2004.03.17 zm. Dz.U. 04.33.288 art. 29;
 • 2004.05.01 zm. Dz.U. 01.129.1438 art. 2; zm. Dz.U. 03.52.450 art. 1, art. 14; zm. Dz.U. 03.165.1590 art. 48;
 • 2005.01.01 zm. Dz.U. 03.52.450 art. 1, art. 14;
 • 2007.12.31 zm. Dz.U. 03.52.450 art. 1, art. 14;
 • 2008.01.01 zm. Dz.U. 03.52.450 art. 1, art. 14.
Ustawa określa zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz organizację, zasady i tryb działania Inspekcji Weterynaryjnej.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724 ze zm.:

 • 1998.09.01 zm. Dz.U. 97.88.554 art. 5 paragraf 2 pkt. 54;
 • 1999.01.01 zm. Dz.U. 98.106.668 art. 136;
 • 2000.02.23 zm. Dz.U. 00.12.136 art. 45;
 • 2001.02.02 zm. Dz.U. 01.3.21 art. 2;
 • 2001.10.21 zm. Dz.U. 01.111.1194 art. 15;
 • 2002.09.28 zm. Dz.U. 02.135.1141 art. 1.

Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 ze (34) zm.:

 • 2006.06.29 zm. Dz.U. 06.50.360 art. 1;
 • 2006.10.30 zm.przen. Dz.U.05.113.954 art. 1 – zob. tekst jednolity;
 • 2007.07.29 zm.przen. Dz.U. 05.113.954 art. 1 – zob. tekst jednolity;
 • 2008.01.01 zm.przen. Dz.U. 05.175.1462 art. 19 – zob. tekst jednolity;
 • Zm.przen. Dz.U. 05.180.1495 art. 87.

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów.

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1363).

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1350 ze zm.:

 • 2003.07.29 zm. Dz.U. 03.122.1144 art. 1, art. 7;
 • 2003.07.31 zm. Dz.U. 03.122.1144 art. 1, art. 7;
 • 2003.08.01 zm. Dz.U. 03.122.1144 art. 1, art. 7;
 • 2003.12.23 zm. Dz.U. 03.208.2020 art. 5;
 • 2004.01.15 zm. Dz.U. 03.122.1144 art. 1, art. 7;
 • 2004.05.01 zm. Dz.U. 03.122.1144 art. 1, art. 7; zm. Dz.U. 04.91.877 art. 1;
 • 2005.01.13 zm. Dz.U. 04.281.2776 art. 1;
 • 2005.06.22 zm. Dz.U. 05.110.927 art. 1.

Aleksandra Szymańska