Jakie są dostępne systemy schładzania kurnika?

schladzanie kurnika

Hodowla drobiu, zwłaszcza w sezonie letnim, pociąga za sobą konieczność zapewnienia odpowiednich warunków życia i rozwoju dla ptaków. Temperatura, wilgotność, cyrkulacja powietrza – wszystko to wpływa na jakość życia kur, a co za tym idzie na efektywność produkcji. W związku z tym coraz większe znaczenie mają nowoczesne systemy schładzania kurnika. W tym artykule przyjrzymy się najpopularniejszym z nich i omówimy ich zastosowanie w praktyce.

Schładzanie adiabatyczne (pad cooling)

Schładzanie adiabatyczne, znane również jako pad cooling, to jeden z najpopularniejszych systemów schładzania kurników w Polsce. Polega on na zastosowaniu materiału o dużej powierzchni przewodzenia ciepła (np. celulozowych mat) nasączonych wodą. Odparowywanie wody z mata obniża temperaturę powietrza przepływającego przez system.

Zalety:

– niskie koszty inwestycji

– prosta konstrukcja i obsługa

– możliwość integracji z innymi systemami wentylacji

Wady:

– większe zużycie wody niż w przypadku innych systemów

– wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji

– nieco niższa efektywność schładzania w porównaniu z innymi systemami

Schładzanie nawilżającym (fogging)

System fogging polega na rozpylaniu drobnych kropel wody bezpośrednio w powietrzu kurnika. Woda paruje, zabierając ciepło i obniżając temperaturę. W przypadku odpowiedniej wielkości kropli, nie prowadzi to do nadmiernej wilgotności.Jedną z firm, która oferuje systemy schładzania kurnika, jest Galloma.

Zalety:

– niska cena zakupu i montażu

– oszczędność wody w porównaniu z pad cooling

– możliwość stosowania środków dezynfekujących

Wady:

– wymaga precyzyjnego doboru dysz i ich rozmieszczenia

– może prowadzić do nadmiernej wilgotności

– konieczność regularnej kontroli i konserwacji dysz

Schładzanie radiacyjne (promiennikowe)

Schładzanie radiacyjne to metoda polegająca na wykorzystaniu promieniowania podczerwonego do oddawania ciepła przez panele umieszczone w kurniku. Ciepło jest przekazywane bezpośrednio do paneli, które następnie oddają je na zewnątrz. Takie systemy są niezwykle efektywne, ale ich montaż i uruchomienie może być kosztowne.

Zalety:

– wysoka efektywność schładzania

– brak wpływu na wilgotność powietrza

– długowieczność i małe wymagania konserwacyjne