Próby chowu strusi w Europie podjęto pod koniec XIX w. w ogrodzie zoologicznym w Marsylii. W 1906 r. sprowadzono je do północnych Niemiec. ...

Pierwsza ferma strusi afrykańskich w Polsce powstała w 1993 r. w Garczynie. W 2000 r. istniało już 190 ferm strusich hodujących 9 tys. ptaków. W chwili obecnej szacuje się, że w Polsce istnieje około 600 ferm, w których hoduje się około 20 tys. ptaków, z czego stado podstawowe wynosi około 4,5 tys. sztuk. Na fermach krajowych utrzymywane są głównie strusie ...

Z badań przeprowadzonych przez Polski Związek Hodowców Strusi w 2007 r. wynika, że Polska należy do czołówki producentów mięsa strusiego w Unii Europejskiej. W polskich rzeźniach co roku ubija się 12 tys. strusi, z których uzyskuje się około 500 ton mięsa, które niemal w całości trafia na rynki zagraniczne. ...

W 1995 r. powstał Polski Związek Hodowców Strusi (PZHS), do którego zadań należy reprezentowanie i obrona interesów hodowców strusi; organizowanie, doskonalenie i rozwój hodowli strusi w Polsce, współpraca z placówkami naukowymi, prowadzenie fachowego doradztwa, organizacja pomocy weterynaryjnej, pomoc w zakupie i sprzedaży ptaków, promocja strusich produktów na rynku krajowym i zagranicznym. ...

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 774 ze zm.: ...